Direct naar de content

Clean desk – clear screen

Bij de gemeente hanteren we het principe van ‘clean desk, clear screen’. Dat betekent dat je geen vertrouwelijke informatie onbeheerd achter laat op je bureau (clean desk) en dat je je scherm vergrendelt als je je werkplek verlaat (clear desk). Zo kunnen onbevoegden tijdens jouw afwezigheid geen vertrouwelijke informatie inzien.