Direct naar de content

Cao-akkoord 2021 – 2022 definitief

Goed nieuws, alle partijen hebben ingestemd met het principeakkoord Cao Gemeenten 2021-2022. Daarmee
is het akkoord definitief en is er een nieuwe cao overeengekomen. De laatste informatie over je salaris, thuiswerkvergoeding, verlof, sociale zekerheid en de uitwerking van de plannen vind je in het Cao-akkoord. Heb je nog vragen? Stel die dan via Topdesk.