Direct naar de content

Brieven en memo’s vanuit het college

Datum Onderwerp Datum raad
29-05-2024 Controle verantwoordingsoverzicht Sisa 2024 20-06-2024
29-05-2024 Raadsinformatiebrief Lies Frankenweg 1 20-06-2024
28-05-2024 Raadsinformatiebrief nav commissiebespreking raadsvoorstel inwerkingtreding spreidingswet  20-06-2024