Direct naar de content

Boostervaccinatie is gestart

De boostervaccinatie draagt bij aan een blijvend hoge bescherming. Mensen die 80 jaar of ouder zijn, mensen in een zorginstelling én medewerkers in de zorg/maatschappelijke ondersteuning die contact hebben met patiënten en cliënten worden nu uitgenodigd voor de extra prik. Wanneer u hem kunt halen, vindt u op de website van Rijksoverheid.