Direct naar de content

Algemene mededelingen vanuit de griffie

Een nieuwe jas voor de raadsnieuwsbrief!
Zoals jullie zien, sturen we deze week de vernieuwde versie van de interne raadsnieuwsbrief. Naast het feit dat een e-mailopmaak handiger en toegankelijker is dan het sturen van allerlei PDF-bestanden, heeft de nieuwsbrief ook een frisse, nieuwe uitstraling! We hopen hiermee een goede basis gelegd te hebben voor een betere en leesbaardere informatievoorziening naar de raad.

Extra sessies Democracity
Omdat we uit Bleiswijk voor het 2de jaar op rij geen enkele aanmelding hadden voor Democracity, hebben we met deze scholen contact gezocht. OBS Anne Frank en Klimophoeve komen alsnog op 14 en 24 juni met in totaal 3 klassen. Voor maandag 24 juni van 9.30-11.30 uur en van 12.30-14.30 uur zoeken we nog 1 raadslid dat aanwezig wil zijn.

Een bericht van Peter van der Geer
De debattrainingen van Peter van Debat.nl zijn bijna afgerond. Peter heeft jullie nog een presentatie beloofd en wilde jullie graag nog een boodschap meegeven:

“Volgens de debattrainer…
moeten we de kaarten aan de borst houden,
hoef ik als wethouder niet alle vragen te beantwoorden,
ben ik als voorzitter meer dan uw beurtgever.”

Jaja, leergierig zijn jullie wel in Lansingerland, chapeau!
En je zit in de politiek om je eigen draai aan de werkelijkheid te geven, nietwaar?
Dat heeft wel een grens. Lansingerland is geen Den Haag:
Echt overtuigend als raad ben je pas, als je samen wat vindt.

Het ga jullie goed, Peter.

Emailbewaring
In week 18 en 19 is eerder gecommuniceerd dat er per 1 juni een nieuw systeem zou worden ingevoerd voor e-mailbewaring. Dit is uitgesteld tot na de zomer. Hoe zat dat ook al weer in elkaar? Zie onderstaande:

  • Mails aan de griffie-inbox (griffie@lansingerland.nl) worden 1 jaar bewaard en daarna automatisch vernietigd;
  • Mails aan de medewerkers op de griffie (behalve Eveline) worden 7 jaar bewaard en daarna automatisch vernietigd;
  • Mails aan de griffier en leden van het college (en andere zogenaamde sleutelfunctionarissen, zie brief) worden permanent bewaard. Deze mails worden na tien jaar overgebracht naar een archiefdienst. Hiermee wordt de mail ‘openbaar’ en in te zien voor geïnteresseerden. Dat gebeurt niet zonder enige bescherming van privacy. Wanneer mail wordt opgevraagd op grond van een WOO verzoek of overgebracht is naar een archiefdienst wordt de AVG in acht genomen en worden gegevens geanonimiseerd.