Direct naar de content

Bewonersinitiatief? Check het Zeilfonds voor een eventuele bijdrage!

De afgelopen tijd zijn diverse initiatieven ondersteund. Zo zijn er verschillende buurtfeesten georganiseerd en is het initiatief voor het plaatsen van bankjes door bewoners gehonoreerd. Verder wordt er op 30 september in het kader van de Wereld Alzheimer dag een film vertoond. Daarnaast starten de bewoners van een nieuw wooncomplex met een activiteitencommissie. Ook projecten zoals: 'Iedereen toegang, informatie voor laaggeletterden' en de ontwikkeling van een training 'Ouders met lef' ontvingen een bijdrage.