Direct naar de content

Bewoners betrokken bij zoeken oplossing geluidsoverlast HSL

De gemeente Lansingerland en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL zijn buitengewoon teleurgesteld dat staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu haar toezegging om overal in Lansingerland te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 57 dB(A) heeft afgezwakt. Dit brengt volgens haar te hoge kosten met zich mee. Dit schrijft ze in haar brief aan de Tweede Kamer van 10 september jl. De staatssecretaris richt zich bij de aanpak van de geluidsoverlast alleen op de grotere knelpunten (overschrijdingen van 3dB(A) en hoger). De overschrijdingen blijken in de gemeente Lansingerland het hoogst. De gemeente en bewoners eisen een maatregelenpakket van de staatssecretaris dat de geluidsoverlast afdoende zal reduceren.

De gemeente wil ook dat de staatssecretaris een ruimhartig budget ter beschikking stelt, waarbij doelmatigheid niet het bepalende criterium is.