Direct naar de content

Bestemmingsplan

Voor de uitvoering van dit project is een vastgesteld bestemmingsplan nodig. De procedure hiervoor loopt nu. Tijdens de beeldvormende avond zijn de raadsleden door de projectleider bijgepraat over dit project en specifiek over het bestemmingsplan. De commissie Ruimte heeft hier op 25 juni over gesproken.

Als de gemeenteraad in haar vergadering van 11 juli 2024 instemt met het bestemmingsplan, zal het medio augustus ter inzage worden gelegd. Als er na de terinzagelegging geen beroep is aangetekend, is het bestemmingsplan vastgesteld.