Direct naar de content

Besluiten college over locatie Noordpolder/Noordeindseweg

Hier vindt u de brief die het college op 26 juni 2024 aan de gemeenteraad stuurde over de besluiten die zij hebben genomen over tijdelijke flexwoningen in de Noordpolder. Ook staat er informatie in over het vervolgproces.

Het college heeft twee besluiten genomen:

  • De locatie van woningen en ontsluitingswegen is bepaald.
  • Het investeringsvoorstel wordt aan de gemeenteraad voorgelegd in september.

Er is nog veel onzeker, dus dit betekent nog niet dat we zicht hebben op een datum voor start van de bouw. Zo is financiering door het Rijk nog niet rond en hebben we nog geen afspraken met een woningbouwcorporatie. Dat zijn belangrijke stappen voordat we door kunnen met planuitwerking en vergunningprocedures.