Direct naar de content

Besluit over noodopvang

De gemeenteraad heeft op 29 juni een positief besluit genomen over het realiseren van een noodopvangvoorziening voor vluchtelingen. Het gaat om vluchtelingen die in afwachting zijn van hun asielaanvraag. Op deze locatie zullen in eerste instantie maximaal 200 vluchtelingen opgevangen worden.