Direct naar de content

Beleidskader zonne-energie

In de periode 3 oktober tot en met 14 november 2022 heeft een ontwerpversie van het beleidskader zonne-energie ter inzage gelegen. In dit beleidskader schetst de gemeente wat de mogelijkheden zijn voor de realisatie van zonne-energie. Er zijn vijf zienswijzen ingediend.