Direct naar de content

Beleidskader Zonne-energie ter inzage

Het college van B&W van Lansingerland heeft het concept beleidsregels opgesteld voor zonne-energie in de gemeente. Voordat de beleidsregels definitief worden vastgesteld, leggen we deze ter inzage, zodat u daarover desgewenst een zienswijze kunt indienen. De ontvangen zienswijzen worden meegenomen bij het besluit over het definitieve beleidskader.