Direct naar de content

Algemene mededelingen vanuit de griffie

Mededeling over werkwijze beantwoording raadsvragen
Met het oog op het zomerreces, werkdruk en een goede en kwalitatieve beantwoording van raadsvragen, wordt er in de periode van 8 juli tot 5 augustus standaard een uitstelbrief gestuurd bij schriftelijke vragen. Hierover is een afspraak gemaakt tussen college en Presidium. Jullie kunnen gewoon vragen blijven stellen, maar de beantwoording duurt waarschijnlijk langer. Het college streeft ernaar vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk op 5 september 2024.

Enquête bestuurlijke besluitvorming
Vorige week in de nieuwsbrief werd een link doorgestuurd met een enquête. Op vrijdag en in het weekend werkte de link helaas niet. Via deze link kunt u alsnog de enquête invullen. Bij voorbaat hartelijk dank!

Gast van de raad op 11 juli
We hebben nog maar weinig aanmeldingen ontvangen voor “Gast van de raad”, dat zal plaatsvinden voorafgaand aan de raadsvergadering op 11 juli. De voorgaande edities waren succesvol en we hebben veel positieve reacties gekregen. Meld je aan bij de griffie!