Direct naar de content

Afvalcontainers bij uw appartementengebouw

Voor bewoners van appartementen willen wij de afvalinzameling verbeteren. Bent u bewoner of beheerder van een appartement(gebouw), dan nodigen wij u graag uit om over dit onderwerp met ons mee te praten en te beslissen.