Direct naar de content

Achtergrondinformatie Wilderszijde

Wil je alles weten over de plannen en onderzoeken, die ten grondslag liggen aan Wilderszijde? Kijk dan op www.lansingerland.nl/wilderszijde voor onder andere het masterplan, bestemmingplan en het beeldkwaliteitsplan. Bij het bestemmingsplan vind je ook alle onderzoeken, die zijn gedaan om te komen tot dit plan (zoals woningbehoefte, geluid, verkeersonderzoek, archeologie, stikstof, milieueffectrapportage, etc.).