Direct naar de content

Aanvragen van Incidentele subsidie 2015


U kunt bij de gemeente een incidentele waarderingssubsidie aanvragen voor activiteiten gericht op inkomensondersteuning of schuldpreventie. Dit zijn vooral initiatieven die zich richten op de zogenaamde ‘nieuwe armen’. Daarnaast stelt de Rijksoverheid dit jaar weer € 4 miljoen beschikbaar voor projecten van maatschappelijke organisaties voor het tegengaan van armoede en schulden.