Direct naar de content

Aanvraag Omgevingsvergunning onder nieuwe Omgevingswet

U kunt met veel vergunningen te maken krijgen. Soms al voordat u begint met uw bedrijf. Dit hangt af van uw branche. Ook als u wilt verbouwen of uitbreiden, heeft u vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een café begint, gaat verbouwen of als u bijvoorbeeld een reclamebord ophangt. Via de vergunningscheck bij het Omgevingsloket checkt u of en welke vergunningen u nodig heeft.

De stappen van de vergunningscheck zijn als volgt: bepaal de locatie, kies een of meerdere van de 280 werkzaamheden, beantwoord de vragen, hierna volgt een overzicht aan resultaten of u een vergunning nodig heeft en vervolgens kunt u starten met een aanvraag. U kunt er ook voor kiezen om eerst een conceptverzoek in te dienen. Dan toets u de wenselijkheid en de haalbaarheid van uw plannen. Dit is vooral handig bij complexe plannen die bijvoorbeeld niet in het omgevingsplan passen. Aan een conceptverzoek zijn nog geen legeskosten verbonden.

Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen. Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen soms via de uitgebreide procedure in maximaal zes maanden. Binnen de eerste acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.