Direct naar de content

Aanspreekpunt voor jeugdhulp casuïstiek voor huisartsen

Er is een vaste consulent aanspreekpunt voor huisartsen voor jeugdhulp casuïstiek: Emmanuelle. Zij heeft zich  voorgesteld en haar rol toegelicht tijdens de bijeenkomst op 22 mei. Zij kan huisartsen ondersteunen met consultatie als deze twijfelt welke jeugdhulp of ondersteuning passend is. Emmanuelle kan contact opnemen met de jeugdige en het gezin, als het gezin daar toestemming voor geeft. Hierna kan zij adviseren welke hulpvorm passend is. De huisarts maakt dan zelf de verwijzing. Ook kan Emmanuelle casussen overnemen. Hiervoor hebben we kaders opgesteld, zodat er voldoende capaciteit is voor de kinderen die te maken hebben met de zwaarste problematiek.

Consultatie bij twijfel 

Emmanuelle kan van consultatie voorzien als de huisarts twijfelt over welke hulp passend is (bijvoorbeeld of er specialistische of lokale GGZ nodig is). Ook ondersteunen we graag als de huisarts en ouders een ander beeld hebben van de benodigde hulp; of als de jeugdige (vermoedelijk) ADHD, autisme of hoogbegaafdheid heeft en mogelijk naar de SGGZ moet. 

Overnemen van casuïstiek 

Team Jeugd neemt casussen over als:

  • de jeugdige in het jeugdhulpsysteem dreigt vast te lopen en zware problematiek heeft, die hun veiligheid kan raken (bijvoorbeeld suïcidaliteit, verslaving, eetproblematiek, onveiligheid); of
  • de huisarts vermoedt dat er dagbehandeling of dagbesteding nodig is; of
  • er systemische hulp nodig is, dus ouder(s)/verzorger(s)/andere gezinsleden ook behandeling nodig hebben (anders dan psycho-educatie).

Contact

Emmanuelle is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 010 800 40 00. Of stuur een e-mail naar jeugdconsulenten@lansingerland.nl. Op vrijdagmiddag kunt u ons in geval van spoed bereiken via hetzelfde telefoonnummer. In de ochtend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur is de Bureaudienst bereikbaar via 010 800 40 04. We werken aan een apart telefoonnummer voor huisartsen. Als dit is gerealiseerd, laten we dat aan u weten.