Direct naar de content

Aangepaste afvalinzameling tijdens Hemelvaart

Op Hemelvaartsdag wordt er geen afval opgehaald. Wordt uw afval normaal op donderdag opgehaald? Dan verschuift dit naar zaterdag 28 mei 2022. Voor papierinzameling geldt dat het de woensdag ervóór wordt opgehaald, namelijk woensdagavond 25 mei 2022. Het afvalbrengstation is op Hemelvaartsdag ook gesloten. Meer informatie vindt u op MijnAfvalwijzer.