Direct naar de content

Aanbieding evaluatie gebiedstafels A16 Rotterdam

Wethouder Simon Fortuyn heeft op maandag 23 januari jl. het evaluatierapport van het gebiedstafelproces A16 Rotterdam aangeboden aan Erik Pool, directeur van directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Hij deed dat vanuit zijn rol als voorzitter van de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) A16 Rotterdam.

Met het aanbieden van het rapport aan de directie Participatie benadrukt de BAG dat zij veel waarde hecht aan de uitkomsten van de evaluatie.