Direct naar de content

Aanbieders sGGZ licht

Sinds 1 januari 2023 hebben we in de gemeente lokale aanbieders die lichte specialistische GGZ bieden. Dit is nieuw sinds 2023. Voorheen zat specialistische GGZ alleen in het regionaal ingekochte aanbod. U kunt verwijzen voor problematiek die zwaarder is dan Basis GGZ maar minder ernstig dan specialistisch. Denk aan kinderen met (mogelijk) autisme, ADHD, depressies of (ernstige) gedragsproblemen.

De aanbieders zijn: E. Bos Orthopedagogiek, Ellen Titre Orthopedagogiek, Focuz, Groei door Ervaring, Ipse De Bruggen, Kleine Heldenhuis, Klimkoord, Labyrint Zorg, Levéo Groep, PKPJ, Praktijk Groei, Prodeba, RIOzorg, Stichting Kinderplein, Stichting 1801, Swaenensteyn, Villa VIP, Welzijn E25, Yoep Onderwijs en Zorg. We werken eraan om een beter overzicht te maken. Sommige aanbieders hebben eigen specialismes of een specifieke doelgroep. Ook biedt niet iedereen diagnostiek. Dit soort informatie moet ook in het nieuwe overzicht komen. Vooralsnog kunt u hier het overzicht bekijken, bij het uitklapveld “wie zijn de aanbieders”.