Week 46, 10 november 2015
In deze nieuwsbrief:
  Uitnodiging inloopavond mogelijke noodopvang vluchtelingen
  72-uurs crisis-noodopvang Sterrenhal Berkel en Rodenrijs
  De wethouder komt naar u toe
  Cultuurtrein: de E-lijn gestart
  Welke vrijwilliger/vrijwilligersorganisatie wilt u in het zonnetje zetten
  Oproep aan ontvangers van Jeugdhulp
  Reinigen riolering in alle kernen
  Groot onderhoud groen in Bleiswijk West
  Groot onderhoud groen Berkel en Rodenrijs Midden
  N209: werkzaamheden asfalt en riolering
  Kom in actie tegen Kindermishandeling!
  Adviesraad Sociaal Domein organiseert Grand Café:
  Uitbreiding weekmarkt Berkel en Rodenrijs
  Bomensnoei Bleiswijk
  De avond van de sport

Agenda

Woensdag 28 oktober t/m maandag 30 november:

Expositie Yvonne Gruis

Dinsdag 10 november:

Vergadering Commissie Ruimte

Woensdag 11 november:

Vergadering Commissie Algemeen Bestuur
Sint Maarten optocht speeltuin de Kievit
Themabijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement

Donderdag 12 november:

Vergadering Commissie Samenleving

Zaterdag 14 november:

Rotary Bridge in de Kas
Intocht Sinterklaas Berkel en Rodenrijs
Maestro Di Cappella – Lansingerland-Bleiswijk

Zaterdag 14 november t/m zondag 15 november:

New Generation tienerdisco

Woensdag 18 november:

Grand Café: Adviesraad Sociaal Domein

Zaterdag 21 november:

Intocht Sinterklaas Bleiswijk
Intocht Sinterklaas Bergschenhoek
Bewoners Organisatie Rotte (BOR) bestaat 25 jaar

Zondag 22 november:

Vlooienmarkt, Oostmeerhal

Maandag 23 november:

Vergadering Welstandscommissie

Dinsdag 24 november:

Vergadering Presentatieavonden

Woensdag 25 november:

Vergadering Bac

Donderdag 26 november:

Vergadering Gemeenteraad

Zaterdag 28 november:

Sinterklaasfeest in speeltuin de Kievit
Culinaire avond Bruisend Bergschenhoek
Sint Nicolaasloop

Zondag 29 november:

Open podium voor zangers in Lansingerland

Activiteit in het gemeentehuis

Foto-expositie Yvonne Gruis Lees meer ...

Uw evenement plaatsen?

Kijk op de pagina
Activiteitenagenda

Besluitenlijst Raad en Commissies

Wilt u weten wat er in de commissies en de gemeenteraad besloten is?
Kijk op de pagina Besluitenlijst raad en commissies

Openingstijden


Gemeentehuis Lansingerland
Servicepunt Bleiswijk
Gemeentewerf
Afvalbrengstation


 

Colofon

Contact

Iets kapot, kwijt of niet in orde

Lansingerland app

Facebook Twitter Youtube
 

Uitnodiging inloopavond mogelijke noodopvang vluchtelingen

Het COA heeft de gemeenten in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) gevraagd of ze mogelijkheden zien voor de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen voor 3 maanden tot een jaar. De Veiligheidsregio inventariseert alle mogelijkheden in onze regio. De leden van de gemeenteraad willen graag hierover van gedachten wisselen met de inwoners van Lansingerland.

Wanneer zijn de inloopavonden?
De inloopavonden worden gehouden van 17.00 uur – 19.00 uur op:

  • Vrijdag 13 november: Het Baken, Anthonie van Dijcklaan 1, 2661 TP Bergschenhoek
  • Maandag 16 november: Rehoboth, Wilhelminastraat 2, 2651 DL Berkel en Rodenrijs
  • Dinsdag 17 november: De Rank, Kerkstraat 13, 2665 BD Bleiswijk

Omdat we graag een inschatting willen maken van het aantal aanwezigen vragen we u zich aan te melden voor de avond in uw woonplaats. Lees meer ...

 

72-uurs crisis-noodopvang Sterrenhal Berkel en Rodenrijs

Vanaf woensdag 11 november vangt de gemeente Lansingerland 80 vluchtelingen op in de Sterrenhal in Berkel en Rodenrijs. Op 4 november heeft het college deze hal aangewezen als locatie voor 72 uurs crisis-noodopvang.

Dinsdagavond 10 november is in De Ark een inloopbijeenkomst voor direct omwonenden. De vluchtelingen in de Sterrenhal blijven daar 72 uur met een mogelijke verlenging van nog eens 72 uur. Op de website www.lansingerland.nl/vluchtelingen houden wij u op de hoogte over het wel en wee van deze vluchtelingen. U kunt zich via vluchtelingen@lansingerland.nl aanmelden als u zich op wilt geven als vrijwilliger.

 

De wethouder komt naar u toe

De wethouder komt naar u toe
Woensdag 11 november van 10.00 tot 11.00 uur bent u van harte welkom in de bibliotheek van uw woonkern om met de wethouder van gedachten te wisselen.

Berkel en Rodenrijs: wethouder Simon Fortuyn ipv wethouder Albert Abee
Bergschenhoek: wethouder Jeroen Heuvelink
Bleiswijk: wethouder Ankie van Tatenhove

 

Cultuurtrein: de E-lijn gestart

Cultuurtrein: de E-lijn gestart
Woensdag 4 november is het project ‘Cultuurtrein: de E-lijn’ van start gegaan. Wethouder Ankie van Tatenhove was hierbij aanwezig en opende de website www.cultuurtrein.nl.

Met de Cultuurtrein: de E-lijn werken drie culturele instellingen en vijf basisscholen aan het verbeteren van Cultuureducatie met kwaliteit voor het primair onderwijs in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Lees meer ...

 

Welke vrijwilliger/vrijwilligersorganisatie wilt u in het zonnetje zetten

Welke vrijwilliger/vrijwilligersorganisatie wilt u in het zonnetje zetten
Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor onze samenleving. Elk jaar reikt de gemeente Lansingerland een Vrijwilligersprijs uit. Eén prijs voor de vrijwilliger van het jaar én één prijs voor een vrijwilligersgroep of organisatie. Met het uitreiken van deze prijs wil de gemeente haar waardering uitspreken voor hun inzet. U kunt tot 22 november een vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie via het VIP nomineren. Lees meer ...

 

Oproep aan ontvangers van Jeugdhulp

Kreeg uw kind of jongere in 2014 zorg en loopt die zorg in 2015 en 2016 door, dan gaat het een en ander voor u veranderen. Per 1 januari 2016 heeft u een besluit nodig van de gemeente om deze zorg te laten voortduren.

De gemeente vraagt bij alle aanbieders van deze zorg om aan te geven om welke cliënten in Lansingerland het gaat. Ook vragen wij aan onze inwoners, die voor 1 januari 2015 een vorm van jeugdhulp (jeugd GGZ/jeugd met een beperking, jeugd- en opvoedhulp) ontvingen en die waarschijnlijk doorloopt in 2016, om zich te melden.

Waar kunt u zich melden?
Dit kan tijdens het telefonisch spreekuur van de jeugdconsulenten op maandag tot en met vrijdag tussen 10.30 en 11.30 uur via telefoonnummer 14 010.

 

Reinigen riolering in alle kernen

Reinigen riolering in alle kernen
De firma Jansen Rioolreiniging uit Hardinxveld-Giessendam start deze week tot en met 19 december met het reinigen en inspecteren van de riolering in alle 3 de kernen.Totaal gaat het om 24 locaties. De werkzaamheden zijn overdag tussen 07.00 en 18.00 uur. U ontvangt een brief van de firma Jansen als ze starten in uw straat.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jansen Rioolreiniging via telefoonnummer (0184) - 61 84 11.

 

Groot onderhoud groen in Bleiswijk West

Groot onderhoud groen in Bleiswijk West
In 2014 is de gemeente Lansingerland gestart om het openbaar groen efficiënter en met minder kosten te onderhouden. Het project ‘Groot onderhoud groen’ is al uitgevoerd in de kernen Bergschenhoek, Bleiswijk Oost en Berkel en Rodenrijs Noord. Eind 2015 wordt gestart met de groenwerkzaamheden in de wijk, Bleiswijk West. Lees meer ...

 

Groot onderhoud groen Berkel en Rodenrijs Midden

Groot onderhoud groen Berkel en Rodenrijs Midden
Ook in Berkel en Rodenrijs Midden wordt gestart met groot onderhoud groen. Doel is om het openbaar groen efficiënter en met minder kosten te onderhouden.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen, snoeien of het veranderen van beplanting. Het gaat om verschillende groenstroken, grasstroken, bomen en boomspiegels (stukje grond rondom de stam van een boom). Op een aantal locaties verbeteren wij de kwaliteit van het groen door herplanting en/of snoei. Lees meer ...

 

N209: werkzaamheden asfalt en riolering

N209: werkzaamheden asfalt en riolering
Vrijdagavond 20 november 2015 start de provincie vanaf 20.00 uur met werkzaamheden aan het asfalt op de N209 (bij de op- en afrit naar de rotonde Bergweg Noord). Ook worden de rioolafvoerputten bij het viaduct over de Boterdorpseweg in Bergschenhoek vervangen. De N209 wordt daarom afgesloten tussen de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de Boterdorpseweg. Het autoverkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden zijn zondagavond om 20.00 uur klaar. Lees meer ...

 

Kom in actie tegen Kindermishandeling!

Kom in actie tegen Kindermishandeling!
Van 16 tot en met 20 november is het de “Week tegen Kindermishandeling”. Jaarlijks worden 119.000 kinderen in Nederland mishandeld. Dat is gemiddeld in elke schoolklas één kind!

Helaas krijgt maar de helft van deze kinderen hulp. Het zwijgen van omstanders is het meest pijnlijk voor de kinderen. Het geeft hen het gevoel dat niemand om ze geeft. Mishandelde kinderen die zelf niet durven te praten, hebben iemand in de omgeving nodig die alert is en in actie komt. Familieleden, onderwijzers, buren of clubgenoten bijvoorbeeld. Lees meer ...

 

Adviesraad Sociaal Domein organiseert Grand Café:

Op woensdagavond 18 november organiseert de Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland (ASD) in zalencentrum Rehoboth in Berkel en Rodenrijs een bijeenkomst in het kader van de decentralisatie van de zorg. U bent van harte welkom. Lees meer ...

 

Uitbreiding weekmarkt Berkel en Rodenrijs

De weekmarkt in het centrum van Berkel en Rodenrijs heeft vanaf woensdag 11 november 2015 een andere indeling. Door deze nieuwe indeling krijgen veel kramen/verkoopwagens een andere plek. De opvallendste verandering aan de weekmarkt is dat de kramen op de Kerkstraat met de rug naar elkaar toe gaan staan. De weekmarkt is elke woensdag van 08.00 tot 17.00 uur.

 

Bomensnoei Bleiswijk

De gemeente Lansingerland snoeit ieder jaar een deel van haar bomenbestand om de bomen vitaal en veilig te houden om zo te voldoen aan haar zorgplicht. Op 16 november 2015 starten de werkzaamheden op meerdere plaatsen in Bleiswijk. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, de firma BSI bomenservice uit Baarn. In december zullen de werkzaamheden zijn afgerond. Lees meer ...

 

De avond van de sport

Op donderdag 19 november organiseert de gemeente  "de avond van de sport". De avond staat in het teken van ontmoeten en verbinden. Wethouder sport Ankie van Tatenhove: ‘tijdens de avond gaat het over de lokale ontwikkelingen in de sport binnen Lansingerland, over landelijke trends en wat de betekent voor u. Bovenal wil ik met u bespreken wat de rol van de gemeente binnen de Sport in 2016 zou moeten zijn’. Sportverenigingen zijn van harte welkom. Vergeet niet om u aan te melden. Lees meer ...

 

Openbare bekendmakingen

Voor bepaalde activiteiten geeft het gemeentebestuur een vergunning of een ontheffing. Alle afgegeven vergunningen moet de gemeente bekend maken. Dit gebeurt in de vorm van officiële bekendmakingen die we iedere week publiceren. Ook (het aanpassen van) bestemmingsplannen publiceren wij iedere week.

De gemeente publiceert deze openbare bekendmakingen op de pagina Gemeenteblad. Via de Lansingerland app kunt u eenvoudig de bekendmakingen bij u in de buurt zien, op een digitale kaart.