Header image
Week 6, 7 februari 2017

Lansingerland is zes AED’s rijker

Lansingerland is zes AED’s rijker

Vanaf 2 februari zijn de eerste zes buitendienstvoertuigen van de gemeente voorzien van een AED (Automatische Externe Defibrillator). Uiteindelijk wordt het totale wagenpark van de gemeente, zo’n 18 voertuigen, voorzien van een AED. Soms kan een buitendienstvoertuig eerder ter plekke zijn bij een calamiteit dan de hulpdiensten. Op deze manier dragen we extra bij aan de veiligheid van u en uw omgeving. 


Afspraken over veiligheid op scholen

Burgemeester Pieter van de Stadt heeft samen met vertegenwoordigers van de vier middelbare scholen, politie en Openbaar Ministerie op 1 februari 2017 het Convenant Veilige School getekend. In dit convenant hebben de partijen onder andere afspraken gemaakt over het creëren van een veilig schoolklimaat.


Heeft u een goed idee? Kom ermee!

Heeft u een goed idee? Kom ermee!

De eerste initiatieven stromen binnen. Heeft u nog een goed idee voor uw buurt? Tot maandag 6 maart kunt u uw initiatief inleveren. Reserveer alvast donderdagavond 9 maart in uw agenda. Dan vinden de presentaties voor de gemeenteraad plaats.

Kijk op  www.lansingerland.nl/burgerinitiatief voor de spelregels en het inschrijfformulier.


Bezoekers geven Lansingerland een 9.5!

Bezoekers zijn uitermate tevreden met de dienstverlening aan de balies in Bergschenhoek en Bleiswijk. Dit blijkt uit de cijfers van het klanttevredenheidsonderzoek wat continu bij de balies wordt afgenomen. “In de laatste helft van 2016 is de tevredenheid met een 9.5 gewaardeerd; een resultaat om trots op te zijn”, aldus wethouder Simon Fortuyn.


Samenwerking met Alleszelf.nl

Samenwerking met Alleszelf.nl

Langer en beter zelfstandig wonen. De gemeente Lansingerland werkt sinds kort samen met het digitale platform Alleszelf.nl. Op dit platform kunnen inwoners alle informatie vinden hoe ze tot op hoge leeftijd langer en beter zelfstandig kunnen wonen.


Vaker met metro naar Rotterdam

Als alles volgens plan verloopt rijdt metrolijn E straks tijdens de spits elke vijf minuten naar Rotterdam Centraal. Het college van burgemeester en wethouders is verheugd over de voorgenomen capaciteitsuitbreiding van de succesvolle metrolijn tussen Rotterdam en Den Haag.


Opening expositie ‘Geketende Burgemeesters’

Opening expositie ‘Geketende Burgemeesters’

Burgemeester Pieter van de Stadt heeft op zaterdag 4 februari de nieuwe tentoonstelling ‘Geketende Burgemeesters’ geopend. De tentoonstelling is opgezet rond zes ambtsketens van de voormalige gemeenten Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs.


Van Gas Los

Bijna alle Nederlandse huizen zijn op dit moment aangesloten op het gasnet. Maar in 2050 moet onze energievoorziening volledig duurzaam zijn. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we in die tijd allemaal van het aardgas af moeten. Een mega-operatie. Meer weten? 


Stel uw vraag aan de wethouder

Stel uw vraag aan de wethouder

Heeft u een vraag voor een wethouder of wilt u met hem of haar van gedachten wisselen? 

U bent van harte welkom op woensdag 15 februari in de bibliotheek van uw woonkern.


Groot groen onderhoud Berkel en Rodenrijs Zuid

Een deel van het openbaar groen in Berkel en Rodenrijs Zuid is toe aan ‘groot groen onderhoud’. De grenzen van Berkel en Rodenrijs Zuid zijn de Klapwijkseweg en Rodenrijseweg tot de Metro E lijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen eind februari en eind december 2017 en bestaan o.a. uit het snoeien, vervangen of het verwijderen van beplanting en bomen.


Werkzaamheden Overbuurtseweg en Hoefweg, Bleiswijk

Werkzaamheden Overbuurtseweg en Hoefweg, Bleiswijk

De provincie Zuid-Holland voert van 6 februari tot medio oktober 2017 groot onderhoud uit aan de parallelwegen van de N209, de Overbuurtseweg en de Hoefweg. De N209 wordt grootschalig aangepast om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren. De weg voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen en groot onderhoud is noodzakelijk om de verkeersveiligheid op peil te houden.

Er is geen hinder op de hoofdrijbaan van de N209.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Bent u al lid van Lansingerland Peilt?
Lansingerland Peilt (voorheen Burgerpanel) is een digitaal panel waarvan inwoners van de gemeente Lansingerland van 16 jaar en ouder lid kunnen worden. Dit panel wordt ingezet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen. Doet u ook mee? Aanmelden kan via de website Lansingerland Peilt.
Skip to content