Header image
Week 51, 16 december 2014

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Onze nieuwjaarsreceptie is op maandag 5 januari 2015 van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Bergschenhoek. Komt u ook? Om 20.00 uur start burgemeester Coos Rijsdijk zijn nieuwjaarstoespraak en reikt hij de Vrijwilligersprijs 2014 uit.

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2015.


Verkeersbeleidsplan Berkel opnieuw bekeken

Verkeersbeleidsplan Berkel opnieuw bekeken

Binnenkort start de herziening van het huidige verkeersbeleid voor Berkel. Deze herziening willen we graag samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden oppakken. Zij worden op verschillende momenten tijdens het traject in de gelegenheid gesteld prioriteiten, aandachtspunten en ideeën aan te geven.


Aangepaste openingstijden rond Kerst en Oud en Nieuw

Van donderdag 25 december t/m zaterdag 3 januari 2015 is het gemeentehuis in verband met de feestdagen gesloten.

Wettelijke verplichtingen
De gemeente is wel bereikbaar voor het bieden van de wettelijke en noodzakelijke ondersteuning in deze periode. De publieksbalies zijn op maandag 29 en woensdag 31 december van 9.00 tot 10.00 uur geopend. U kunt er dan terecht voor het doen van aangifte van geboorte en overlijden. Verder kunnen we vanwege de beperkte openstelling alleen heel dringende zaken op het gebied van burgerzaken en sociale zaken behandelen.


Lansingerland is klaar voor de 3 D’s

Lansingerland is klaar voor de 3 D’s

Op 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de (jeugd)hulp, de maatschappelijke ondersteuning en de participatie. De gemeente Lansingerland heeft op 11 december alle eerste en tweedelijns zorgaanbieders uitgenodigd voor de aftrap voor de decentralisaties. Op de vraag of ze 2015 met vertrouwen tegemoet treden, antwoordden alle aanwezigen aan het eind van de bijeenkomst met een volmondig ja.


Iets kapot, kwijt of niet in orde?

Komt u zaken tegen als kapotte straatverlichting, een omgewaaide boom, een kapot fietsenrek of losse stoeptegels? Geef dit dan digitaal aan ons door via www.lansingerland.nl/melding

Ook kunt u hier meldingen doorgeven van overlast (bijvoorbeeld parkeeroverlast, overlast van honden, sociale overlast), handhaving (van vergunningen) of toezicht. Meldingen over het riool moet u altijd telefonisch doorgeven. Ook als er sprake is van een gevaarlijke situatie (voor bv. weggebruikers), vragen wij u te bellen met 14 010.


eHerkenning verplicht voor aanbestedingen

eHerkenning verplicht voor aanbestedingen

Wilt u als onderneming mee doen met aanbestedingen van de gemeente? Vanaf 20 december 2014 heeft u eHerkenning nodig om een onderneming te registreren op TenderNed. De gemeente Lansingerland gebruikt TenderNed om opdrachten te publiceren.


Nachtafsluitingen N470 en N471

Op de N470 en N471 tussen Rotterdam en Delft vinden in december meerdere nachtafsluitingen plaats.

Het betreft het weggedeelte op de N471 tussen het Tolhekplein en Doenkadeplein en het weggedeelte op de N470 tussen het Tolhekplein en de A13. De provincie Zuid-Holland vervangt in die periode tussen 20.00 uur en 06.00 uur de verlichting. Het verkeer wordt omgeleid via borden.


Voorbereidingen bouw station Bleizo

Voorbereidingen bouw station Bleizo

De colleges van burgemeester en wethouders van Lansingerland en Zoetermeer stellen de raden van beide gemeenten voor akkoord te gaan met de nadere afspraken voor de realisatie van station Bleizo (Bleiswijk-Zoetermeer).


Groenvoorzieningen De Tuinen Oost, Bleiswijk

Groenvoorzieningen De Tuinen Oost, Bleiswijk

In de wijk “De Tuinen Oost” is onlangs een parkje met speeltoestellen en een speelveld gerealiseerd.  Nog vóór de kerstdagen worden hier bomen en struiken geplant. Vanaf eind januari 2015 wordt gestart met de aanleg van de beplanting in de wijk. In een deel van de wijk waar de groenvoorziening al is aangeplant, vervangt de aannemer waar nodig dode bomen en struiken. Deze werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Bij vorst of overvloedige regen start de uitvoering later.


Bestuursovereenkomst “Schoon en gezond water Delfland”

Bestuursovereenkomst “Schoon en gezond water Delfland”

Bestuurders van gemeenten in het gebied van Delfland (waaronder Lansingerland) hebben samen met Hoogheemraadschap Delfland op 8 december een gezamenlijke ambitie vastgelegd voor schoon water en een toekomstbestendige leefomgeving. Om dit te benadrukken waren er 13 kinderen aanwezig die de bestuurders hebben geholpen bij het ondertekenen. De provincie Zuid-Holland ondersteunt dit initiatief en werkt mee aan deze ambitie.


Vuurwerkteam DCMR op pad

De DCMR Milieudienst Rijnmond controleert gedurende het jaar met een speciaal vuurwerkteam hoe het is gesteld met de veiligheid van vuurwerkverkooppunten. Hierbij wordt onder andere de werking van sprinklerinstallaties gecontroleerd. Op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 december wordt bovendien gecontroleerd of de verkoop volgens de regels plaatsvindt. Zo wordt onder meer gekeken of het vuurwerk een CE-keurmerk heeft. Dit jaar wordt op 104 plaatsen in het Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee vuurwerk opgeslagen en verkocht. Met de vuurwerkcontroles levert de DCMR een bijdrage aan een veilige jaarwisseling.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Bent u al lid van Lansingerland Peilt?
Lansingerland Peilt (voorheen Burgerpanel) is een digitaal panel waarvan inwoners van de gemeente Lansingerland van 16 jaar en ouder lid kunnen worden. Dit panel wordt ingezet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen. Doet u in 2021 ook mee? Aanmelden kan via de website Lansingerland Peilt.
Skip to content