Header image
week 46, 11 november 2014

Mantelzorgpluimen uitgereikt

Mantelzorgpluimen uitgereikt

Vrijdag 7 november heeft wethouder Ankie van Tatenhove de eerste mantelzorgpluim uitgereikt tijdens de Dag van de Mantelzorg. De mantelzorgers werden deze dag extra in de watten gelegd.
Mevrouw Roos, die symbool stond voor alle mantelzorgers, ontving de eerste mantelzorgpluim uit handen van wethouder Zorg en Welzijn, Ankie van Tatenhove.

“Mantelzorg is een baan waar geen vacature voor is, waarop u niet gesolliciteerd hebt, maar die u toch hebt gekregen en met liefde vervult.”

Zo omschreef de wethouder Zorg en Welzijn de mantelzorgers die in groten getale naar de bijeenkomst van de Dag van de Mantelzorg waren gekomen.


Ondertekening overeenkomst Dierenbescherming

Ondertekening overeenkomst Dierenbescherming

Wethouder Simon Fortuyn ondertekende op woensdag 5 november een dienstverleningsovereenkomst met de Dierenbescherming. Dertien gemeenten binnen het Rijnmondgebied ondertekenen deze overeenkomst ook. 

Door de dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen wordt de wettelijke taak voor de opvang van dieren geregeld en gewaarborgd.


Contracten Jeugdhulp, zorg en ondersteuning

De gemeente werkt hard om de nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugdhulp vanaf 1 januari 2015 goed te kunnen uitvoeren.
De 16 gemeenten in de regio Rijnmond, waaronder Lansingerland, hebben de contracten met instellingen die hulp bieden aan jeugd met een beperking voor het jaar 2015 voorlopig gegund.


Raad- en commissievergadering vanuit huis volgen

Raad- en commissievergadering vanuit huis volgen

Wist u dat de raad- en commissievergaderingen van de gemeenteraad live via internet zijn te volgen? Op een eenvoudige manier blijft u betrokken bij het democratische proces dat zich in de raad en commissies afspeelt.

Doorzoekbaar archief
U kunt vergaderingen in het audiovisuele archief doorzoeken. Dit archief in geluid en beeld vervangt de uitgebreide notulen van de vergaderingen. Daarnaast worden er korte besluitenlijsten gemaakt.


Werkzaamheden kade dorpskern Bleiswijk

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is maandag 10 november gestart met ophogingswerkzaamheden aan de kade rondom de dorpskern van Bleiswijk. Deze werkzaamheden zijn nodig, omdat de kade hier lager ligt dan minimaal noodzakelijk.

De ophoging start in de achtertuinen van woningen langs de Goghlaan, de Rembrandtlaan en de Margrietlaan. Deze werkzaamheden zijn rond 5 december afgerond. De gehele ophoging van de kade duurt nog tot eind februari 2015.


Werkzaamheden Rottebandreef Rotterdam

Van 10 november tot en met 28 november voert de gemeente Rotterdam werkzaamheden uit aan de Rottebandreef, vanaf de Molenlaan tot aan de grens met Lansingerland (tot aan de grote parkeerplaats Eekhoornplaats). Om het werk zo snel mogelijk af te ronden heeft de gemeente Rotterdam ervoor gekozen om tijdens deze periode de Rottebandreef volledig af te sluiten.


Grootschalige rioolreiniging Lansingerland

Grootschalige rioolreiniging Lansingerland

Van maandag 10 november tot medio december 2014 gaat de gemeente Lansingerland in totaal 57 kilometer vrijvervalriool reinigen. Dit is nodig om te zorgen voor een goede afvoer van rioleringswater. De te reinigen riolering is verdeeld over een negental gebieden.


Goed voor elkaar, veranderingen per 1 januari 2015

Heeft u of uw gezin op dit moment te maken met AWBZ/Wmo en werk & inkomen of met een vorm van jeugdhulp, dan krijgt u per 1 januari 2015 te maken met veranderingen. De gemeente organiseert bijeenkomsten om u te informeren wat deze veranderingen voor uw situatie betekenen.

  • Bijeenkomst veranderingen AWBZ/Wmo en werk&inkomen
    woensdag 12 november van 10.00 – 12.00 uur
  • Bijeenkomst Jeugdhulp
    dinsdag 18 november van 20.00 – 22.00 uur

De bijeenkomsten worden gehouden in het gemeentehuis in Bergschenhoek. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@lansingerland.nl.
Meer informatie over de veranderingen bij de AWBZ/Wmo kunt u nalezen op www.lansingerland.nl/goedvoorelkaar.


Oog voor mensen, opening fotoproject

Op vrijdag 14 november opent burgemeester Coos Rijsdijk de expositie “Oog voor Mensen”. Met dit fotoproject werden inwoners van Lansingerland opgeroepen om foto’s en het bijbehorende ‘verhaal’ in te sturen. Om 20.00 uur worden de winnaars bekend gemaakt. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom!

De winnende foto’s en een selectie van de meest bijzondere inzendingen worden tijdens de overzichtsexpositie getoond. Deze tentoonstelling is tot 5 december te zien in het gemeentehuis.


Vissen = auto missen!

Vissen = auto missen!

Hengelen
In Lansingerland zien we de laatste tijd dat inbrekers met regelmaat gebruik maken van een zogenaamde hengelstok. Een lange stok met een sterke magneet aan het uiteinde (foto). Als er dan autosleutels of woningsleutels op bijvoorbeeld een dressoir in de hal liggen, dan kan de inbreker deze gemakkelijk naar zich toe ‘hengelen’ via de brievenbus.

Preventie
Om dit bij uw woning te voorkomen, kunt u het beste altijd de deur op slot draaien en de sleutel eruit halen. Zorg dat er geen sleutels in de hal liggen. Een hengelstok kan wel vijf meter lang zijn. Plaats eventueel een kap over uw brievenbus zodat niemand via de brievenbus binnen kan komen.
Ziet u iets verdachts? Bel 112!


Trouwen in Lansingerland

Trouwen in Lansingerland


facebook twitter youtube linkedin instagram
Bent u al lid van Lansingerland Peilt?
Lansingerland Peilt (voorheen Burgerpanel) is een digitaal panel waarvan inwoners van de gemeente Lansingerland van 16 jaar en ouder lid kunnen worden. Dit panel wordt ingezet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen. Doet u ook mee? Aanmelden kan via de website Lansingerland Peilt.
Skip to content