Header image
Week 43, 21 oktober 2014

Lansingerland zoekt een nieuwe burgemeester

De vacature voor burgemeester wordt opengesteld. Naar verwachting treedt de nieuwe burgemeester begin september 2015 aan.Tot het moment waarop de vacature is vervuld, blijft Coos Rijsdijk waarnemend burgemeester.

Op 30 oktober start de procedure. Onderdeel daarvan is het opstellen van een profielschets. De inwoners van Lansingerland worden hierbij betrokken.


Uitreiking mantelzorgpluim

Uitreiking mantelzorgpluim

Veel mensen in Nederland zorgen voor een ander: een familielid, een vriend of vriendin of de buurman. Ieder jaar wordt in november de Dag van de Mantelzorg gehouden.

Ook wij willen onze mantelzorgers graag laten merken hoezeer we hun werk waarderen. Voor hen is er op vrijdag 7 november van 15:00 uur tot 17:30 uur een gezellige en informatieve middag. Tijdens deze bijeenkomst reiken wij ook de mantelzorgpluim uit.

Kent u iemand die ook mantelzorger is in Lansingerland en nog niet bij ons bekend is? Of heeft u een uitnodiging ontvangen en zich nog niet aangemeld? Doe dat dan zo spoedig mogelijk.
Aanmelden kan via: www.mantelzorgpluim.nl of telefonisch via (010) 522 55 45.


Nederland verandert/de zorg verandert mee

Nederland verandert/de zorg verandert mee

In Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of u nu een hoog of een laag inkomen hebt, of u nu jong bent of oud. Dat blijft zo en daar mogen we trots op zijn.

Maar door de veranderde samenleving moet ook de manier waarop we de zorg organiseren, veranderen.

In januari 2015 krijgen we te maken met veranderingen in de zorg, in de langdurige zorg en jeugdhulp voor cliënten.


Komt u in aanmerking voor de koopkracht-tegemoetkoming?

Had u in september een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt? Dan kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige koopkrachttegemoetkoming. De gemeente betaalt deze tegemoetkoming uit.

Uw aanvraagformulier moet uiterlijk 30 november 2014 bij ons binnen zijn. U ontvangt uw tegemoetkoming nog dit jaar. 


Aanleg fietspad Park de Polder gestart

Aanleg fietspad Park de Polder gestart

Het nieuwe fietspad loopt van de Tobias Asserlaan, door Wilderszijde en Park de Polder, naar de Schiebroekseweg. Het gedeelte in Park de Polder wordt aangelegd volgens het Polderprofiel van de regionale route “Van Rotte tot Schie” en is vergelijkbaar met het fietspad dat onlangs is aangelegd van de Provincialeweg (nabij Spoorhaven) naar de N471 door de Vlinderstrik. De aanleg van dit fietspad wordt mede mogelijk gemaakt door Stadsregio Rotterdam. 
Zie voor meer informatie www.vanrottetotschie.nl.

Voor vragen over de uitvoering van dit project kunt u contact opnemen met het uitvoeringsteam, de heer Willem de Graaff of Chris van Bergeijck, via het algemene telefoonnummer 14 010.


Start werkzaamheden De Groenzoom, deelgebied 1

Start werkzaamheden De Groenzoom, deelgebied 1

Van oktober tot naar verwachting 15 juli 2015 worden in het deelgebied 1 van de Groenzoom nieuwe watergangen gegraven en paden aangelegd. Daarnaast wordt er beplanting aangebracht en komt er een deel met natuurlijk spelen. De werkzaamheden vinden plaatsen aan de kant van Pijnacker (wijk Tolhek) en de N470.

Voor vragen over uitvoering van de werkzaamheden kunt u bellen met de heer A. Haring van Arcadis (06-27062290 of met de heer R. Kockelkoren van Dienst Landelijk Gebied (06-21689919). 


Meer informatie over de werkzaamheden staat op de website van de Groenzoom.  


Werkzaamheden Berkel Centrum

Vanwege de impact van de werkzaamheden in Berkel Centrum geven wij u een overzicht van de huidige werkzaamheden, omleidingen en afsluitingen.

Week 43

  • Afsluiting Molenwerfstraat.
  • Nieuwe inrichting kruising ter hoogte van het politiebureau.
    De Laan van Romen blijft gewoon open. De omleidingsroute wordt duidelijk aangegeven.
  • Alternatieve routes.
    Er is een alternatieve route via de Oudelandselaan, Krugerlaan en Wilhelminastraat. Ook de paal (poller) in de Herenstraat gaat tijdelijk naar beneden. Dit zorgt ervoor dat ook de route Herenstraat – Noordeindseweg deze week beschikbaar is.

Week 44 

  • Openstelling Molenwerfstraat, de nieuwe doorgaande route door het centrum van Berkel en Rodenrijs.

Lansingerland scoort hoog met webcare

Lansingerland is trots dat zij op nummer 3 in de top 5 staan van gemeenten die het snelst reageren op vragen via social media.

Het bedrijf Coosto (marktleider in Nederland op social media gebied) heeft een analyse gemaakt hoe snel gemeenten reageren op reacties op social media. Het onderzoek is uitgevoerd bij de 100 grootste gemeenten van Nederland.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Bent u al lid van Lansingerland Peilt?
Lansingerland Peilt (voorheen Burgerpanel) is een digitaal panel waarvan inwoners van de gemeente Lansingerland van 16 jaar en ouder lid kunnen worden. Dit panel wordt ingezet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen. Doet u in 2021 ook mee? Aanmelden kan via de website Lansingerland Peilt.
Skip to content