Header image
Week 38, 16 september 2014

Bewoners betrokken bij zoeken oplossing geluidsoverlast HSL

De gemeente Lansingerland en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL zijn buitengewoon teleurgesteld dat staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu haar toezegging om overal in Lansingerland te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 57 dB(A) heeft afgezwakt. Dit brengt volgens haar te hoge kosten met zich mee. Dit schrijft ze in haar brief aan de Tweede Kamer van 10 september jl. De staatssecretaris richt zich bij de aanpak van de geluidsoverlast alleen op de grotere knelpunten (overschrijdingen van 3dB(A) en hoger). De overschrijdingen blijken in de gemeente Lansingerland het hoogst. De gemeente en bewoners eisen een maatregelenpakket van de staatssecretaris dat de geluidsoverlast afdoende zal reduceren.

De gemeente wil ook dat de staatssecretaris een ruimhartig budget ter beschikking stelt, waarbij doelmatigheid niet het bepalende criterium is.


Goed voor elkaar; wat verandert er in de jeugdhulp?

De gemeente Lansingerland streeft naar een veilige en gezonde omgeving waarin jongeren van 0 tot 23 jaar zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Soms hebben kinderen, jongeren en hun ouders daar ondersteuning bij nodig. Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente een aantal nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp: de jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, de jeugd-ggz en de zorg en begeleiding voor (licht) verstandelijk gehandicapte jeugd. De gemeente gaat er voor zorgen dat er passende hulp dicht bij u in de buurt beschikbaar is. 


Officiële afsluiting herinrichting Oranjebuurt tijdens Burendag

Officiële afsluiting herinrichting Oranjebuurt tijdens Burendag

Op zaterdag 27 september is het weer burendag. Voor de wijk Berkel Dorp wordt deze dag zoals altijd weer georganiseerd in het Huygensplantsoen, dat onlangs mooi is opgeknapt. Voor de kinderen zijn er vanaf 13.00 uur weer volop spelletjes te doen.
Omdat de herinrichting van de Oranjebuurt inclusief het Huygensplantsoen, na al die jaren is afgerond, levert de gemeente Lansingerland ook een bijdrage aan deze dag. Om 15.00 uur vindt in het Huygensplantsoen een feestelijke handeling plaats met wethouder Simon Fortuyn.

Meer informatie over het programma van Burendag voor Berkel Dorp vindt u op www.berkeldorp.nl.


Werkzaamheden Offenbachplantsoen

In het Offenbachplantsoen vervangt de gemeente de komende maanden de beschoeiing. De beschoeiing is de houten rand langs het water die voorkomt dat de berm in het water zakt. Ook wordt de watergang gebaggerd.

In het kader van duurzaamheid en waterkwaliteit wordt de beschoeiing op een aantal plaatsen vervangen door een natuurvriendelijke oever. Dat is een oever waarbij planten enerzijds de berm vasthouden en tevens bijdragen aan het zuiveren van het water. Natuur- en Vogelwacht Rotta heeft meegedacht over hoe deze natuurvriendelijke oever zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd.


Boekpresentatie biografie Jan Koolhaas

Boekpresentatie biografie Jan Koolhaas

Uit handen van Jan Koolhaas ontving wethouder Simon Fortuyn de biografie “Toch goed terechtgekomen”. Koolhaas, een toonaangevend leverancier van binnensierplanten woonachtig in Bergschenhoek, neemt u in dertig verhalen mee in zijn belevenissen tijdens 50 jaar ondernemerschap én zijn privéleven.

Een zeer gevarieerd leven, van de laagste tot aan de hoogste kringen. Een leven dat teleurstellingen en tegenslag gekend heeft, maar een burn-out overwon, glorie en prachtige successen kende. Dit alles beschreven in deze boeiende biografie.

Het boek  “Toch goed terechtgekomen”  is te koop in de boekhandel.


Ons water in Nederland

Hoe ver woont u onder NAP? Waar komt uw drinkwater vandaan? Welke waterprojecten worden in uw buurt uitgevoerd? Op 10 september is de nieuwe website onswater.nl gelanceerd vol waterinfo en verhalen op postcodeniveau. Het doel is om Nederlanders waterbewuster te maken.

Op de site staan tips om zelf bij te dragen aan schoon en voldoende water in de buurt. Via Ons Water krijgt u inzicht in de grote projecten in uw omgeving gericht op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit.
Ons Water is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven.

Om te weten wat de waterpartners doen, waarom en wat dat voor bewoners betekent kun je kijken op www.onswater.nl.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Bent u al lid van Lansingerland Peilt?
Lansingerland Peilt (voorheen Burgerpanel) is een digitaal panel waarvan inwoners van de gemeente Lansingerland van 16 jaar en ouder lid kunnen worden. Dit panel wordt ingezet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen. Doet u in 2021 ook mee? Aanmelden kan via de website Lansingerland Peilt.
Skip to content