Header image
Week 36, 1 september 2015

Uitnodiging installatie nieuwe burgemeester

Uitnodiging installatie nieuwe burgemeester

Maandag 14 september 2015 wordt Pieter van de Stadt beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Lansingerland. De installatie vindt plaats tijdens een openbare buitengewone raadsvergadering.

Aankomst en receptie
U bent van harte welkom om de nieuwe burgemeester te verwelkomen. Om 10.00 uur komt Pieter van de Stadt aan bij het gemeentehuis en 's avonds omstreeks 21.00 uur is er een receptie.


Omwisseling minicontainers huishoudelijk afval

Omwisseling minicontainers huishoudelijk afval

Dit najaar worden alle minicontainers voor restafval en GFT in de gemeente Lansingerland vervangen. Op een reguliere inzameldag worden oude minicontainers geleegd, ingenomen én vervangen. Inwoners van laagbouw krijgen ook een minicontainer voor de inzameling van papier en karton.


Raadslid Van Noort wordt wethouder in Barendrecht

Raadslid Van Noort wordt wethouder in Barendrecht

Leon van Noort gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de VVD in Lansingerland, wordt op 15 september voorgedragen voor het wethouderschap in de gemeente Barendrecht. Hij volgt dan de Barendrechtse wethouder Gebben op.

De gemeente Lansingerland feliciteert Leon van Noort met deze voordracht.


Onthulling bouwbord vervoersknoop Bleizo

Onthulling bouwbord vervoersknoop Bleizo

Wethouder Albert Abee onthulde donderdag 27 augustus met zijn collegawethouder Rosier van Zoetermeer en de heren De Vries van ProRail en Benschop van de MRDH langs de Snelweg A12 bij Bleiswijk het bouwbord vervoersknoop Bleizo.

Op het bouwbord is een van de schetsen te zien van het definitief ontwerp van de vervoersknoop.


Opening steunpunt bibliotheek in Driesprong

Opening steunpunt bibliotheek in Driesprong

Bibliotheek Oostland is een vestiging rijker! Vrijdag 28 augustus openden wethouder Ankie van Tatenhove en Jeroen Heuvelink het nieuwe steunpunt, de Driesprong genaamd. Ankie van Tatenhove knipte samen met een jarige leerling het lint door. Vervolgens las Jeroen Heuvelink een verhaaltje voor uit Floddertje van Annie M.G. Schmidt, waar de kleuters ademloos naar luisterden.


Bouw De Grienden feestelijk gestart

Bouw De Grienden feestelijk gestart

Dinsdag 25 augustus heeft wethouder Albert Abee de feestelijke eerste paal geslagen van de laatste 27 woningen in deelplan De Grienden in de Rodenrijse Zoom. Een groot deel van de Grienden is inmiddels gereed en bewoond. Deze laatste fase vormt het sluitstuk van de wijk.


Ondertekening realisatieovereenkomst Klapwijkse Pier fase 2

Ondertekening realisatieovereenkomst Klapwijkse Pier fase 2

Op donderdag 27 augustus tekenden wethouder Albert Abee en Martijn Brekelmans van Pure Development de realisatieovereenkomst voor de Klapwijkse Pier fase 2 in Berkel en Rodenrijs. De Klapwijkse Pier fase 2 (Blauwe Lis) is een appartementengebouw met 44 appartementen in de prijsklasse tussen €195.000 en €380.000.


Prestatieafspraken met Woningbouwcorporaties en huurdersvereniging

Prestatieafspraken met Woningbouwcorporaties en huurdersvereniging

Per 1 juli 2015 is de Woningwet gewijzigd. Deze wijziging houdt onder meer in dat de gemeente het beleidskader bepaalt waarbinnen de woningbouwcorporaties kunnen werken. De gemeente Lansingerland heeft daartoe een Woonvisie opgesteld, die de gemeenteraad op 9 juli heeft vastgesteld.

Wethouder Ankie van Tatenhove overhandigde de eerste gedrukte exemplaren van de Woonvisie aan de woningbouwcorporaties 3B Wonen, Havensteder en aan Huurdersvereniging Lansingerland.


Geslaagde informatieavond over Componistenbuurt

Geslaagde informatieavond over Componistenbuurt

Een goed voorbeeld van een bewonersinitiatief komt vanuit de Componistenbuurt in Berkel en Rodenrijs! Er is een aanvraag ingediend om dakopbouwen op de drive-in-woningen in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Een deel van de wijk bleek dezelfde wens te hebben. De gemeente heeft in samenspraak met de bewoners een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor zowel de nieuw te bouwen dakopbouwen als de bestaande bebouwing. Om zo de verrommeling in de wijk te keren.


Aanleggen bushaltes Groendalseweg/A.H. Verweijweg

Tussen de kruising Groendalseweg / A.H. Verweijweg en de inrit van Groendalseweg 100 worden twee bushaltes gemaakt. Aannemersbedrijf Daallin BV start op maandag 7 september met de werkzaamheden en verwacht uiterlijk 2 oktober klaar te zijn.


Verkeershinder Stationssingel Berkel en Rodenrijs

Van maandag 7 september tot en met vrijdag 6 november worden de woningen, appartementen en winkels in het Gouden Hart in de wijk Westpolder opgeleverd. Om het nieuwe bewonersverkeer en alle verhuisbewegingen in goede banen te leiden, zetten we verkeersregelaars in bij de Westpolderstraat (bij de aansluiting met de Stationssingel) en de Zilvergracht.

De toestroom van alle verkeer is via de Stationssingel. Hierdoor kan het verkeer op de Stationssingel – met name de eerste weken – hinder ondervinden van afslaand verkeer van en naar de Westpolderstraat richting het Gouden Hart.


Oosteindseweg wegversmalling vervangen

Op de Oosteindseweg in Bergschenhoek zijn nieuwe wegversmallingen geplaatst. De voormalige inrichting van de Oosteindseweg gaf al jaren problemen. De doorgang van 3,5 meter gaf problemen bij een passerende auto en een tegemoetkomende fietser. Het kwam regelmatig voor dat een fietser tegen het stuur (bijna) werd geraakt of de berm werd ingedrukt. Door de slappe veenondergrond was het toepassen van snelheidsverlagende drempels geen goede oplossing. Dit kan namelijk hinder en schade aan woningen veroorzaken.


A13 tussen N470 en Kleinpolderplein afgesloten

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 11 september 23.00 uur tot en met maandag 14 september 05.00 uur diverse werkzaamheden uit aan het asfalt van de A13 richting Rotterdam. In verband met deze werkzaamheden is de A13 tussen de N470 en knooppunt Kleinpolderplein afgesloten. 


Sirenetest

Op maandag 7 september is om 12.00 uur de maandelijkse test van de sirenes te horen. Het testalarm wordt slechts 1 minuut en 26 seconden afgedraaid.

Heeft u de sirene niet gehoord?
Neem dan contact op met de servicedesk van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, tel. (010) 446 88 88
of per email: servicecentergmk@veiligheidsregio-rr.nl


facebook twitter youtube linkedin instagram
Bent u al lid van Lansingerland Peilt?
Lansingerland Peilt (voorheen Burgerpanel) is een digitaal panel waarvan inwoners van de gemeente Lansingerland van 16 jaar en ouder lid kunnen worden. Dit panel wordt ingezet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen. Doet u in 2021 ook mee? Aanmelden kan via de website Lansingerland Peilt.
Skip to content