Header image
Nieuwsbrief week 29, 17 juli

Het jaar 2019 in één oogopslag

Het jaar 2019 in één oogopslag

In 2019 realiseerden we onder andere het Urban Sports-park in het Annie M.G. Schmidtpark, 500 woningen, verbeterden we de fietsveiligheid van meerdere rotondes en is de openstelling van onze dienstverlening uitgebreid. Voor het realiseren van onze opgaven gaven we 1,8 miljoen euro meer uit, dan we aan inkomsten ontvingen. Tegelijk hebben we meer reserves kunnen opbouwen en is ons eigen vermogen toegenomen. Een uitgebreide toelichting op wat we afgelopen jaar hebben gedaan en de kosten die hiermee gemoeid zijn vindt u op onze website.


Een gezonde en duurzame schoolomgeving voor alle kinderen

Een gezonde en duurzame schoolomgeving voor alle kinderen

In een jonge, kinderrijke gemeente als Lansingerland met een groeiend aantal kinderen is goede onderwijshuisvesting van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. De gemeente heeft daarom samen met alle schoolbesturen van het primair onderwijs een Integraal Huisvestingsplan (IHP) gemaakt. Het plan heeft als doel voor de komende 15 jaar goede en voldoende huisvesting voor alle basisschoolleerlingen in Lansingerland te hebben.


Waar moet u op letten bij het organiseren van (kleinschalige) evenementen?

Waar moet u op letten bij het organiseren van (kleinschalige) evenementen?

Stap voor stap is het weer mogelijk om evenementen te organiseren. Als gemeente willen we deze initiatieven graag goed faciliteren en de organisatoren vooraf informeren over de aanpassingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen. Op onze website vindt u alle benodigde informatie die nodig is voor de organisatie van een (kleinschalig) evenement.


Klimaatadaptieve parkeervakken voor Vogelbuurt

Klimaatadaptieve parkeervakken voor Vogelbuurt

In de Vogelbuurt in Berkel worden nieuwe, klimaatadaptieve parkeervakken aangelegd met lavasteen. Deze steensoort heeft de eigenschap om overvloedig water op te nemen en geleidelijk af te geven. Dit moet zorgen voor minder wateroverlast bij flinke regenbuien.


Blijf uw textiel apart inleveren

Blijf uw textiel apart inleveren

Oude kleding en textiel kan heel goed een nieuw leven krijgen, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal voor woningen of vulling van matrassen. Daarom is het belangrijk dat u het apart blijft inleveren. Gooi oud textiel dus niet weg bij het reguliere huisvuil, maar gebruik de daarvoor bedoelde containers.


Wilderszijde, wijk van de toekomst, is klaar voor de start!

Wilderszijde, wijk van de toekomst, is klaar voor de start!

Woningen in Wilderszijde kunnen mogelijk versneld worden gerealiseerd met de Woningbouwimpuls van het Rijk. In het verleden is al gesloopt, gesaneerd en deels voorbelast.” benadrukte wethouder Jan-Willem van den Beukel. Deze versnelling is van cruciaal belang in het verlichten van de druk op de woningmarkt in de gemeente Lansingerland en in de metropoolregio Rotterdam Den Haag.


Opgewekt in Lansingerland

Wilt u thuis graag energie besparen? Of heeft u handige tips om dit te doen? Word dan ook lid van de lokale community Opgewekt in Lansingerland. Op dit digitale platform kunnen inwoners van Lansingerland ideeën voor energiebesparing met elkaar delen. Klik op de afspeelknop om de video te bekijken. Of meld je direct aan via www.facebook.com/groups/opgewektlansingerland


facebook twitter youtube linkedin instagram
Bent u al lid van Lansingerland Peilt?
Lansingerland Peilt (voorheen Burgerpanel) is een digitaal panel waarvan inwoners van de gemeente Lansingerland van 16 jaar en ouder lid kunnen worden. Dit panel wordt ingezet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen. Doet u ook mee? Aanmelden kan via de website Lansingerland Peilt.
Skip to content