Header image
Week 29, 14 juli 2015

De meest gestelde vragen over het aanbieden van kunststof

De meest gestelde vragen over het aanbieden van kunststof

Als gemeente willen we, samen met inwoners, afval beter en meer gaan scheiden. Van Gansewinkel is daarom onlangs ook gestart met het huis-aan-huis inzamelen van kunststof verpakkingsmateriaal. We zijn blij dat inwoners actief meedoen met het scheiden van kunststof afval. Dat dit nieuw is voor de inwoners merken we aan de vragen en opmerkingen die we hierover ontvangen. We hebben de meest gestelde vragen en opmerkingen voor u samengevat.


Herinrichting Wilgenlaan start 17 augustus

Binnenkort starten we met de herinrichting van de Wilgenlaan. Het definitief ontwerp voor deze herinrichting is met inbreng van de bewoners en bedrijven tot stand gekomen. De werkzaamheden starten op 17 augustus, direct na de bouwvak en nog in de schoolvakantie. Volgens planning zijn de werkzaamheden eind december 2015 gereed.


Volkstuinencomplex Bleiswijk kan weer 10 jaar voort

Volkstuinencomplex Bleiswijk kan weer 10 jaar voort

Op donderdag 9 juli tekenden wethouder Ankie van Tatenhove en de heer Van Veelen, voorzitter van de Volkstuindersvereniging Bleiswijk de nieuwe huurovereenkomst voor een periode van 10 jaar.
Het volkstuinencomplex bestaat sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw en al 18 jaar gevestigd aan de Merenweg in Bleiswijk. De vereniging bestaat uit 40 enthousiaste tuinders, waaronder een imker. Wat van de oogst overblijft, wordt gedoneerd aan de voedselbank in Rotterdam.


Ontvangst Nederlandse jeugdkampioenen op het gemeentehuis

Ontvangst Nederlandse jeugdkampioenen op het gemeentehuis

Op woensdag 8 juli ontving wethouder van Tatenhove een groot aantal Nederlandse jeugdkampioenen uit Lansingerland. Een feestelijke bijeenkomst waarop zij alle kampioenen persoonlijk toesprak. Afgelopen periode zijn er maar liefst 8 individuele Nederlandse Kampioenschappen en in teamverband 1 Nederlands kampioenschap behaald.
Een bijzondere prestatie voor de Lansingerlandse jeugd!


Gemeentelijke erepenning voor dhr. Lejewaan en mevr. Arkesteijn – Biegelaar

Gemeentelijke erepenning voor dhr. Lejewaan en mevr. Arkesteijn – Biegelaar

Op woensdag 8 juli 2015 reikte loco-burgemeester Simon Fortuyn een gemeentelijke erepenning uit aan directeur Lejewaan en adjunct directeur Arkesteijn-Biegelaar tijdens het afscheid van de Openbare Basisschool Anne Frank. De heer Lejewaan is sinds eind jaren zestig directeur van de school. Mevrouw Arkesteijn-Biegelaar is adjunct directeur van de school en sinds 1976 werkzaam op de Anne Frank school.


Nick Steenkamp benoemd tot voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Nick Steenkamp benoemd tot voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Op donderdag 9 juli benoemde wethouder Sociale Zaken, Ankie van Tatenhove, Nick Steenkamp tot voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad Sociaal Domein kan het college van Lansingerland gevraagd en ongevraagd adviseren over vraagstukken die zich binnen het Sociaal Domein kunnen voordoen. De wethouder startte de nieuwe website van de adviesraad: www.asd-lansingerland.nl na de benoeming.


Doet u al mee met de fotowedstrijd?

Doet u al mee met de fotowedstrijd?

Groeten uit Lansingerland is een gezamenlijke wedstrijd van weekblad De Heraut en Reclamebureau Lansingerland. De gemeente Lansingerland werkt samen met de organisatoren en exposeert een selectie van de ingezonden foto’s. Iedereen mag meedoen: inwoner van Lansingerland of niet. Wel geeft de organisatie voorkeur aan amateurfotografen: professionele fotografen worden gevraagd niet deel te nemen.


Openbare verlichting in Bergschenhoek

De afgelopen week was er regelmatig storing aan de verlichting in Bergschenhoek. Dan weer brandt de verlichting niet wanneer het wel zou moeten, dan weer staat de verlichting overdag aan. Dit probleem is bekend en netbeheerder Stedin werkt hieraan.


Boomveiligheidscontroles in Hoge en Lage Bergsche Bos

Komende maanden (juli t/m september) gaat de Bosgroep Midden-Nederland in opdracht van de Zuid-Hollandse (natuur- en) recreatieschappen een grootschalige boomveiligheidscontrole uitvoeren in onder ander het Hoge en Lage Bergsche Bos. Op plaatsen waar regelmatig mensen lopen/recreëren, zoals langs paden en ligweides, inspecteren zij de bomen. Waar nodig worden komend najaar en winter bomen gesnoeid of verwijderd.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Bent u al lid van Lansingerland Peilt?
Lansingerland Peilt (voorheen Burgerpanel) is een digitaal panel waarvan inwoners van de gemeente Lansingerland van 16 jaar en ouder lid kunnen worden. Dit panel wordt ingezet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen. Doet u in 2021 ook mee? Aanmelden kan via de website Lansingerland Peilt.
Skip to content