Header image
Week 26, 23 juni 2015

(Sub)varianten verkeersstructuur Berkel in onderzoek

Voor de verkeersstructuur Berkel zijn in de afgelopen maanden verschillende varianten ontwikkeld. De varianten werden aan de inwoners voorgelegd bij inwonersavonden en een internetpeiling. Inmiddels zijn de uitkomsten van deze peiling en de conclusies die de gemeente hieruit trekt, bekend. De (sub)varianten worden nu verder onderzocht en na bespreking in de commissie Ruimte in de vergadering van september weer aan de inwoners voorgelegd.


Nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpad in het Hoekse Park

Nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpad in het Hoekse Park

In het Hoekse Park West is een nieuw fiets-, wandel- en ruiterpad in gebruik genomen. Het nieuwe pad vormt de verbinding tussen het in 2009 aangelegde fiets- en wandelpad en de Hoeksekade. Hierdoor is er een recreatieve vaarroute is ontstaan.

Daarnaast is er voor de koeien van stadsboerderij ‘Het Lansingerland’ een speciale koeienoversteekplaats aangelegd. Het Hoekse Park aan de Kooilaan in Bleiswijk is ingericht als recreatief park met fiets-, wandel- en ruiterpaden, speelplekken en visstekken.


Expedition Festival 2015

De burgemeester heeft besloten om de vergunningaanvraag voor Expeditionfestival van zaterdag 27 juni buiten behandeling te stellen. Op vrijdag 19 juni volgde een door Revolt BV aangespannen rechtzaak. De voorzieningenrechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld, het Dance Event Expedition Festival 2015 in het Bergse Bos in Bergschenhoek gaat niet door. Het festivalterrein in het Bergse Bos is op 27 juni niet toegankelijk.

Alternatieve locatie
Revolt BV heeft een alternatieve locatie gevonden in AHOY in Rotterdam. De bezoekers die al een kaartje hebben, ontvangen van de organisatie van Expedition bericht van deze gewijzigde locatie.


Omdraaien rijrichting Nieuwstraat Berkel en Rodenrijs

Omdraaien rijrichting Nieuwstraat Berkel en Rodenrijs

Begin juli draait de verplichte rijrichting op de Nieuwstraat (en een gedeelte van de Kerksingel) om. Het aanpassen van de verkeersborden vindt in de week van 6 tot en met 10 juli 2015 plaats.

De reden voor de wijziging is de dynamische afsluiting ter hoogte van Noordeindseweg 2-4 (de poller op de Herenstraat). Als de poller omhoog staat kan het verkeer vanuit de Herenstraat niet doorrijden naar de Noordeindseweg. Door de verplichte rijrichting op de Nieuwstraat om te draaien kan het verkeer voortaan vanuit de Herenstraat via de Nieuwstraat naar de Wilhelminastraat of Dominee van Koetsveldstraat rijden.


Inzameling kunststof start vanaf 29 juni

Inzameling kunststof start vanaf 29 juni

Vanaf 29 juni start Van Gansewinkel met het huis-aan-huis inzamelen van kunststof verpakkingsmateriaal. U heeft hier onlangs een informatiebrief over ontvangen samen met de nieuwe afvalkalender.

Het kunststof wordt één keer per twee weken opgehaald. Uw ophaaldag voor de inzameling van kunststof kunt u vinden op uw afvalkalender.


Ruiming graven algemene begraafplaatsen

Op de algemene gemeentelijke begraafplaatsen in Lansingerland worden in het najaar van 2015 graven geruimd. Het gaat om algemene graven waar de grafrusttermijn en rechten van zijn verstreken. De belanghebbenden zijn schriftelijk geïnformeerd over de voorgenomen ruiming. Een gespeciali­seerd bedrijf voert de ruiming uit.


Actuele informatie over zwemwater

Actuele informatie over zwemwater

Zwemmen in natuurwater, waar kunt u zwemmen en is het schoon en veilig? In Lansingerland hebben we één officiële zwemlocatie, namelijk het zwemstrand van recreatiegebied de Bleiswijkse Zoom.Tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) wordt het water op de officiële zwemlocaties elke 14 dagen gecontroleerd.

Heeft u vragen over de zwemwaterkwaliteit in uw regio of ergens anders in Nederland? Kijk dan voor informatie op zwemwater.nl. U kunt ook de zwemwaterapp downloaden.


Doe mee aan Burendag met bijdrage Oranje Fonds

Doe mee aan Burendag met bijdrage Oranje Fonds

Het Oranje Fonds ondersteunt sociale initiatieven en bevordert zo de samenhang tussen groepen mensen. Met Burendag wil het Oranje Fonds mensen dichter bij elkaar brengen.
Het Oranje Fonds biedt daarom buurtorganisaties met goede ideeën een bijdrage tot  € 450,- om plannen, die ze mét en vóór de buurt willen oppakken, op Burendag uit te voeren. Zij kunnen een bijdrage aanvragen als ze Burendag vieren op 25, 26 of 27 september 2015.

Kijk voor meer informatie op www.burendag.nl


Eikenprocessierups

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups wordt bijna elk jaar gesignaleerd in Lansingerland. Deze rupsen kunnen met hun brandharen lichamelijke klachten bij mens en dier veroorzaken.

Het aantal lokaties in Bergschenhoek waar de rups is gesignaleerd is uitgebreid, namelijk:

  • de Hoeksekade
  • diverse locaties in het Hoge en Lage Bergsche Bos
  • Park de Leeuwenkuil
  • Koningvaren
  • Algemene begraafplaats

facebook twitter youtube linkedin instagram
Bent u al lid van Lansingerland Peilt?
Lansingerland Peilt (voorheen Burgerpanel) is een digitaal panel waarvan inwoners van de gemeente Lansingerland van 16 jaar en ouder lid kunnen worden. Dit panel wordt ingezet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen. Doet u in 2021 ook mee? Aanmelden kan via de website Lansingerland Peilt.
Skip to content