Header image
Week 22, 26 mei 2015

Kom naar de informatiemarkt afval op 28 mei

Kom naar de informatiemarkt afval op 28 mei

Op donderdag 28 mei van 18.00 uur tot 21.30 uur is er in het gemeentehuis een interessante informatiemarkt over de wijzigingen rond het inzamelen van afval in onze gemeente per 1 juli.

Op de informatiemarkt krijgt u uitleg over deze veranderingen en kunt u kennismaken met de diverse partijen waar de gemeente straks mee samenwerkt.


Op koers naar financieel herstel

De inwoners van Lansingerland kunnen het komende jaar rekenen op een verlaging van de lokale lasten.

Naast een sluitende meerjarenbegroting en de positieve jaarrekening 2014 laat ook de Kadernota 2015 een robuust financieel herstel zien. Voor zowel huurders als woningeigenaren dalen de lokale belastingen.
Dit is het resultaat van het door het college van Leefbaar3B, CDA, D66 en CU, ingezette financiële beleid en geeft invulling aan het belangrijkste speerpunt uit het collegeprogramma, namelijk de financiën op orde brengen. Door dit gevoerde beleid kan het college de lasten voor haar inwoners structureel verlagen.


Alle deelnemers bedankt!

Alle deelnemers bedankt!


Op weg naar werkende allianties

De gemeente Lansingerland, in samenwerking met bureau Berenschot, is actief bezig met het project ‘de dialoog met de maatschappij’. Tijdens deze dialoog/enquête hebben inwoners veel ideeën ingebracht die van toegevoegde waarde zijn voor de gemeente. Misschien heeft u deelgenomen aan een van de dialoogavonden, aan het burgerpanel of de straatenquête en/of een idee ingebracht.

De dialoog gaat nu de volgende fase in. Via de zogenoemde Alliantiefabriek smeden wij  samenwerkingsverbanden tussen partijen. Uw idee kan zo tot uitvoering komen. Die samenwerkingen helpen Lansingerland sterk, innovatief en bruisend te houden. Nu en in de toekomst.


Hoogste punt bereikt centrumplan Bergschenhoek

Hoogste punt bereikt centrumplan Bergschenhoek

Woensdag 20 mei werd in Bergschenhoek het hoogste punt van Centrumplan ‘Het Rondom’ gevierd. Wethouder Albert Abee hees een grote vlaggenmast met behulp van de bouwkraan.

De bouw van het centrumplan bestaat uit 27 appartementen met een gemeenschappelijke binnentuin, een Jumbo supermarkt, de apotheek, diverse winkelunits en een ondergrondse parkeergarage. Sinds het najaar van 2014 is de bouw in volle gang.


Jumbo Pick Up Point voor online bestellingen geopend

Jumbo Pick Up Point voor online bestellingen geopend

Op dinsdag 19 mei heeft wethouder Albert Abee het 52e Pick Up Point voor online bestellingen bij Jumbo Veltrop in Bergschenhoek geopend. Klanten kunnen hun boodschappen eenvoudig via internet bestellen en hun bestelling vervolgens snel ophalen bij een speciale balie in de winkel. Met het Pick Up Point komt Jumbo tegemoet aan de wens van haar klanten om overal en op elk moment boodschappen te kunnen doen.

Wethouder Albert Abee mocht de eerste online bestelling boodschappen gratis weggeven aan een verraste mevrouw Hageman.


Kade centrum Bleiswijk weer op hoogte

Kade centrum Bleiswijk weer op hoogte

De kade langs de vaart in het centrum van Bleiswijk is weer goed op hoogte. Hiermee is de functie van de vaart als belangrijke ader voor de watertoevoer aan de achterliggende polders opnieuw verzekerd. Hoogheemraad Paul van den Eijnden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en Jos Mijnders van de bewonersgroep ‘Geen Kaalslag Bleiswijk’ verrichtten hiervoor op donderdag 21 mei samen een officiële handeling.

Zij gingen gezamenlijk de paarse krokodil te lijf, waarna de peilschaal zichtbaar werd. Op de peilschaal kunnen de actuele waterstanden worden afgelezen.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Bent u al lid van Lansingerland Peilt?
Lansingerland Peilt (voorheen Burgerpanel) is een digitaal panel waarvan inwoners van de gemeente Lansingerland van 16 jaar en ouder lid kunnen worden. Dit panel wordt ingezet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen. Doet u in 2021 ook mee? Aanmelden kan via de website Lansingerland Peilt.
Skip to content