Header image
Week 2, 6 januari 2015

Gezellige en drukbezochte nieuwjaarsreceptie

Gezellige en drukbezochte nieuwjaarsreceptie

De traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Lansingerland was druk bezocht. Bekenden en onbekenden wensten elkaar een gelukkig en gezond 2015. Velen bleven even staan kijken bij de film en de tentoonstelling van het ZEIL Fonds, die vlak voor de receptie geopend was.

Na een optreden van de Young Voices, die de aanwezigen vanaf de omloop op de tweede etage toezongen, sprak burgemeester Coos Rijsdijk, zijn nieuwjaarstoespraak uit.


Profielschets nieuwe burgemeester klaar

Profielschets nieuwe burgemeester klaar

Dinsdag 20 januari om 20.00 uur wordt tijdens een speciale raadsvergadering in het gemeentehuis de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Lansingerland besproken. 

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De Commissaris van de Koning (CdK) en Chef Kabinet komen voor deze gelegenheid naar Lansingerland.


De wethouder komt naar u toe

Heeft u een vraag voor een wethouder of wilt u met hem/haar van gedachte wisselen, dan hoeft u daarvoor niet meer naar het gemeentehuis te komen.
De eerste bijeenkomst is op donderdag 8 januari 2015 van 18.30-19.30 uur. Dit geldt voor alle kernen. Deze eerste keer kunt u uw kernwethouder ontmoeten in de bibliotheek van Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk.

De kernwethouders zijn:

  • Albert Abee, Berkel en Rodenrijs
  • Jeroen Heuvelink, Bergschenhoek
  • Ankie van Tatenhove, Bleiswijk

Simon Fortuyn is ambassadeur van de kernwethouders.


Enquête herziening mobiliteitsplan Berkel

Enquête herziening mobiliteitsplan Berkel

Tot 16 januari kunt u de enquête herziening mobiliteitsplan Berkel invullen om aan te geven wat u belangrijk vindt voor de verkeerssituatie in Berkel.

Wat zijn uw prioriteiten?
In deze enquête komen stellingen voorbij over de thema’s veiligheid, gelijkmatige verdeling van de verkeersstromen, bereikbaarheid van het centrum en aandacht voor het milieu.Tijdens het traject van de herziening, dat ongeveer een jaar duurt, zijn er ook andere momenten dat belanghebbenden input kunnen leveren. De enquête en meer informatie over het traject van de herziening vindt u op de pagina herziening mobiliteitsplan Berkel.


Kerstboominzameling

Kerstboominzameling

Op woensdag 7 januari is weer de jaarlijkse kerstboominzameling. U kunt uw kerstboom op diverse plaatsen in de 3 kernen inleveren tussen 13.00 en 16.30 uur. Per ingeleverde kerstboom wordt € 0,50 betaald.

De kerstboominzameling is niet voor handelaren in kerstbomen. Zij moeten zelf voor de afvoer van hun kerstbomen zorgen.


Nieuwe bewonersavonden geluidschermen N209

Nieuwe bewonersavonden geluidschermen N209

U bent van harte uitgenodigd voor de vervolgbewonersavond voor de beoogde geluidsschermen N209 op:

  • Bergschenhoek, dinsdag 13 januari
  • Bleiswijk, woensdag 14 januari

Beide avonden vinden plaats in het gemeentehuis van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.


Heeft u recht op inkomensondersteuning?

De gemeente Lansingerland geeft inkomensondersteuning aan inwoners met een laag inkomen. Per 1 januari is daar het een en ander in veranderd. De gemeente onderscheidt drie doelgroepen met per doelgroep verschillende mogelijkheden voor inkomensondersteuning, waar u onder bepaalde voorwaarden recht op kan hebben.

De doelgroepen zijn:

  1. Inwoners met een laag inkomen
  2. Kinderen tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen
  3. Inwoners met bijzondere kosten die deze niet zelf kunnen betalen

Meer informatie over de voorwaarden leest u op de pagina goed voor elkaar.


Scholenmarkt 2015

Op woensdag 21 januari 2015 vindt in sporthal Oostmeer, Het Hoge Land 19 in Berkel en Rodenrijs de jaarlijkse scholenmarkt voortgezet onderwijs plaats. Op deze avond verstrekken de voortgezet onderwijsscholen uit Lansingerland en omliggende gemeente informatie over hun school.

Hierbij nodigen wij de basisschoolleerlingen uit groep 8 uit om deze scholenmarkt te bezoeken. De scholenmarkt is geopend van 19.30 uur tot 21.30 uur. Om een zo’n goed mogelijke spreiding van bezoekers over de avond te realiseren, vragen we inwoners uit Bleiswijk en Bergschenhoek de scholenmarkt te bezoeken tussen 19.30 en 20.30 uur en inwoners uit de kern Berkel en Rodenrijs van 20.15 uur tot 21.30 uur. Zo is er voor elke groep bezoekers voldoende gelegenheid om informatie te krijgen.


Veranderingen bij het Persoonsgebonden Budget

Per 1 januari 2015 verandert er een en ander binnen de regels van het Persoonsgebonden Budget. De gemeente neemt deze taak over. Inwoners die nu al een indicatie hebben, hebben een brief over de veranderingen ontvangen.

Heeft u hierover geen bericht ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), neem dan contact op met de jeugdconsulenten van de gemeente Lansingerland. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 14010.


Expositie ZEIL fonds geopend

Expositie ZEIL fonds geopend

Op maandag 5 januari gaf Ankie van Tatenhoven het startsein voor de expositie van het ZEIL Fonds.

De expositie bestaat uit foto's van activiteiten die door een bijdrage uit het ZEIL fonds zijn gerealiseerd. U kunt de expositie tot 5 februari bekijken in de hal van het gemeentehuis.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Bent u al lid van Lansingerland Peilt?
Lansingerland Peilt (voorheen Burgerpanel) is een digitaal panel waarvan inwoners van de gemeente Lansingerland van 16 jaar en ouder lid kunnen worden. Dit panel wordt ingezet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen. Doet u in 2021 ook mee? Aanmelden kan via de website Lansingerland Peilt.
Skip to content