Header image
Week 19, 6 mei 2015

Konings- en Bevrijdingsdag – door en voor de inwoners

We kijken terug op een fantastische Konings- en Bevrijdingsdag. Dagen waarop we met elkaar feest hebben gevierd!

In het kader van 70 jaar bevrijding zijn er dit jaar in onze gemeente ook nog andere activiteiten georganiseerd, zoals het indrukwekkende herdenkingsconcert in het gemeentehuis op 11 april.

Al deze geweldige activiteiten hadden niet tot stand kunnen komen zonder de enthousiaste inzet van de Oranjecomités en tal van vrijwilligers. Dankzij hun grote toewijding hebben we allemaal kunnen genieten van geslaagde festiviteiten.

Heel erg bedankt voor jullie inspanningen!


Mooie Dodenherdenking en gezellige Bevrijdingsdag

Mooie Dodenherdenking en gezellige Bevrijdingsdag

Bij de viering van 70 jaar bevrijding is er in de drie kernen uitgebreid aandacht besteed aan de herdenkingen en vieringen. De opkomst tijdens de 4 mei herdenkingsbijeenkomsten was indrukwekkend.

Op dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag, was er een drukbezochte gezamenlijke viering van het Oranjecomité op het plein voor het gemeentehuis. Daarna volgde in alle drie kernen diverse activiteiten.


Herdenkingsexpositie “Onvoltooid bevrijd”

Herdenkingsexpositie “Onvoltooid bevrijd”

In het Historisch Museum Bleiswijk, Dorpsstraat 5, is tot eind augustus tijdens openingsuren een expositie te zien met het thema "Onvoltoooid bevrijd". De tentoonstelling schetst een beeld van de oorlogsjaren in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk en bevat divers (beeld)materiaal dat ter beschikking is gesteld door verzamelaars.

Tot vrijdag 16 mei kunt u in het gemeentehuis een deelexpositie zien.


Meet & Greet met de gemeente

Meet & Greet met de gemeente

Dinsdag 19 mei is de jaarlijkse Meet & Greet, georganiseerd door de gemeente Lansingerland in samenwerking met Ondernemend Lansingerland.

Doet u al zaken met de gemeente, wilt u zaken doen met de gemeente of bent u gewoon nieuwsgierig naar de medewerkers van de gemeente die voor u als ondernemer paraat staan? Kom dan naar de Meet & Greet. Aanmelden kan per email naar hellen.van.vliet@lansingerland.nl.

Meer informatie over het programma vindt u in de activiteitenagenda.


Gemeentehuis gesloten

Gemeentehuis gesloten

Op donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 15 mei is het gemeentehuis en het servicepunt Bleiswijk gesloten.

Maandagochtend staan de medewerkers van Publiekszaken weer voor u klaar van 08.00 tot 13.00 uur in het gemeentehuis in Bergschenhoek.

U kunt vanuit huis ook veel zaken met de gemeente regelen. Kijk hiervoor in de producten- en dienstencatalogus.


Mobiliteitsplan Berkel 16 juni in Commissie Ruimte

Varianten verkeersstructuur Berkel
De afgelopen twee weken hebben inwoners via een enquête hun mening kunnen geven over de varianten voor de verkeersstructuur van Berkel. Dat hebben ongeveer 600 mensen gedaan. We hebben steeds gecommuniceerd dat de Commissie Ruimte de varianten zou bespreken in haar vergadering van 12 mei. Dit is echter verplaatst naar de Commissievergadering van 16 juni. De gemeente wil namelijk eerst de input vanuit de enquête analyseren en een voorstel maken om de varianten eventueel aan te passen. Dit voorstel wordt vervolgens besproken in de Commissie Ruimte van 16 juni.

Parallel hieraan worden de varianten doorgerekend en op haalbaarheid getoetst. De resultaten hiervan gaan naar het college van B&W en daarna weer naar de Commissie Ruimte. De datum van deze commissievergadering laten we tijdig aan u weten.


Maaiseizoen

Maaiseizoen

Deze week starten we weer met het maaien van het ruige gras. Dit zijn grasvlakken die minder vaak gemaaid worden, zoals bermen en langs watergangen. Omdat de werkwijze soms vragen oproept, laten wij u graag weten wat er allemaal bij komt kijken.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Bent u al lid van Lansingerland Peilt?
Lansingerland Peilt (voorheen Burgerpanel) is een digitaal panel waarvan inwoners van de gemeente Lansingerland van 16 jaar en ouder lid kunnen worden. Dit panel wordt ingezet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen. Doet u in 2021 ook mee? Aanmelden kan via de website Lansingerland Peilt.
Skip to content