Header image
Week 10, 3 maart 2015

Via de Lansingerland app op de hoogte blijven van officiële bekendmakingen!

Via de Lansingerland app op de hoogte blijven van officiële bekendmakingen!

Voor bepaalde activiteiten, zoals het plaatsen van een dakkapel of het kappen van een boom, geeft het gemeentebestuur een vergunning of een ontheffing. Via de Lansingerland app kunt u vanaf nu eenvoudig de bekendmakingen bij u in de buurt zien, op een digitale kaart. Na het selecteren van de bekendmaking, komt u bij de uitgebreide tekst van de bekendmaking. Zo bent u snel op de hoogte!


Jeugdhulp, bij wie kunt u terecht?

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. U kunt dan denken aan:
– jeugd- en opvoedhulp,
– jeugdbescherming en -reclassering,
– de jeugd-ggz,
– de zorg voor verstandelijk gehandicapte jeugd en
– de AWBZ-functies begeleiding voor de jeugd tot 18 jaar.

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is het eerste aanspreekpunt voor vragen via telefoonnummer (010) 20 10 110.

Als de hulpverleners van het CJG u niet verder kunnen helpen, kunt u terecht bij de gemeente. Vanaf 1 maart zijn onze jeugdconsulenten dagelijks tussen 10.00 en 11.30 uur telefonisch bereikbaar via 14 010.


Werkzaamheden Hoge Bergse Bos: aanbrengen nieuwe kleilaag

Werkzaamheden Hoge Bergse Bos: aanbrengen nieuwe kleilaag

Op 9 februari is de Grondbank in opdracht van het recreatieschap Rottemeren begonnen met de bomenkap als onderdeel van de renovatie van de leeflaag van Heuvel B in het recreatieschap. De uitvoering verloopt volgens plan en de kapwerkzaamheden zijn al bijna afgerond. Nu kan de nieuwe leeflaag (kleilaag van 1 meter) aangebracht worden. De klei wordt aangeleverd via de Merenweg, Kooilaan, Rottebanddreef en het Ridderzwampad. 

De vrachtwagens met klei zullen vanaf 4 maart aanstaande gaan rijden. Dit gebeurt de gehele maand maart en de eerste twee weken van april. Het gaat om zo’n 30 à 40 vrachten per dag die vol heen rijden en leeg terug. Het rijden gebeurt op werkdagen tussen ongeveer 7.00 en 17.00 uur.


Werkzaamheden Berkel Centrum

Werkzaamheden Berkel Centrum

Vanaf 9 maart starten wij met de herinrichting van de openbare ruimte aan de Kerksingel, tussen de Nieuwstraat en de kruising Wilhelminastraat/Ds. van Koetsveldstraat.Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingen. Als het weer meewerkt dan zijn de werkzaamheden rond 3 april afgerond.


Spreekuren consulenten Jeugd, Wmo en WWB

De Jeugd- , Wmo- en WWB-consulenten kunt u bereiken van maandag tot en met vrijdag tijdens de onderstaande spreekuren via telefoonnummer 14 010.

Jeugd: tussen 10.00 en 11.30 uur
Wmo:  tussen 11.00 en 12.00 uur
WWB:  tussen 09.00 en 10.00 uur


Direct aan de beurt. Maak een afspraak!

Direct aan de beurt. Maak een afspraak!

Wilt u een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Rotterdampas aanvragen?

Maak een afspraak! Wij helpen u dan direct.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Bent u al lid van Lansingerland Peilt?
Lansingerland Peilt (voorheen Burgerpanel) is een digitaal panel waarvan inwoners van de gemeente Lansingerland van 16 jaar en ouder lid kunnen worden. Dit panel wordt ingezet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen. Doet u in 2021 ook mee? Aanmelden kan via de website Lansingerland Peilt.
Skip to content