Header image
week 04, 26 januari 2016

Wie denkt er mee over het nieuwe cultuurbeleid?

De gemeente Lansingerland is bezig om samen met onze inwoners en ondernemers een nieuw cultuurbeleid op te stellen. Wilt u meedenken en meepraten hierover? Kom dan naar een van onze cultuurgesprekken. In deze gesprekken willen we ideeën en meningen ophalen over kunst, cultuur en samenleving. Dit mondt uiteindelijk uit in een nieuwe cultuurvisie.

De gesprekken vinden plaats op donderdag 3 maart van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur (locatie wordt nog bepaald).


Succesvolle presentatiemarkt aanbieders zorg

Succesvolle presentatiemarkt aanbieders zorg

‘Goed om gezicht bij organisaties te zien’ en ‘elkaars werkwijze kennen is vaker samenwerken’. Dit zijn enkele reacties van bezoekers aan de presentatiemarkt voor aanbieders in de zorg. Deze markt werd op dinsdag 19 januari gehouden in het gemeentehuis. Onder het motto ‘Ketensamenwerking een jaar later’, hielden verschillende organisaties een presentatie over hun werkwijze. De bezoekers konden bij verschillende kraampjes verdiepende vragen stellen over de betreffende organisatie.


Herinneringen opvang vluchtelingen in Lansingerland

Herinneringen opvang vluchtelingen in Lansingerland

De opvang van vluchtelingen in de Sterrenhal van 11 tot en met 17 november 2015 is heel goed verlopen. De 82 vluchtelingen voelden zich heel welkom bij ons in de gemeente. Dit is mede te danken aan de inzet van de vele vrijwilligers.

Na de opvang hebben de direct betrokkenen hun dromen en gedachten op papier gezet. De gemeente Lansingerland heeft als aandenken deze ‘gedachtewolken’ gebundeld. Blader door middel van de pijltjes door het mooie boekje.


Zienswijze Rotterdam The Hague Airport

Zienswijze Rotterdam The Hague Airport

De gemeente Rotterdam heeft het ontwerpbestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan voorziet in (landzijdige) ontwikkelingen van deze luchthaven. Inwoners, organisaties en overheden konden tot en met 21 januari reageren. De gemeente Lansingerland heeft een zienswijze ingediend, waarin we de gemeente Rotterdam verzoeken de bestemmingsplan procedure op te schorten, zolang er geen nieuw luchthavenbesluit is genomen.


Onenigheid met buren? Buurtbemiddeling kan helpen!

Onenigheid met buren? Buurtbemiddeling kan helpen!

Sinds 1 januari 2016 is Buurtbemiddeling Lansingerland officieel gestart. Samen leven in een buurt verloopt meestal goed. Maar soms ook niet. Er ontstaat onenigheid of een conflict met de buren. Bijvoorbeeld over geluid, gedrag van kinderen, gebruik van het portiek, de stoep of de galerij. Komt u er samen niet uit dan kan buurtbemiddeling helpen.


Afspraak maken

Afspraak maken

Wist u dat we vanaf 1 januari 2016 uitsluitend op afspraak werken? En dat u ook een afspraak moet maken voor het ophalen van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs?

Zelf afspraak wijzigen of annuleren
Heeft u een afspraak gemaakt dan ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat een link waarmee u uw afspraak kunt wijzigen of annuleren. Bewaar dus deze ontvangstbevestiging.

Heeft u geen computer dan kunt u ons altijd bellen via het algemene telefoonnummer 14 010.


Hoorzitting Mobiliteitsplan Berkel 11 februari

Om een goed beeld te krijgen hoe inwoners en andere belanghebbenden denken over het Mobiliteitsplan Berkel organiseert de gemeenteraad op donderdag 11 februari om 20.00 uur in het gemeentehuis een hoorzitting. U kunt zich daar als inspreker voor opgeven.

Uw mening geven
Tijdens deze hoorzitting kunt u raadsleden uw standpunt/mening laten weten over de voorstellen die gedaan worden in het Mobiliteitsplan.


Voorlopige Ontwerpen speelplek Schubertplein

Omwonenden (volwassenen en kinderen) van de speelplek aan het Schubertplein in Berkel en Rodenrijs zijn betrokken om mee te denken over een nieuwe inrichting van deze speelplek. Tijdens een bewonersbijeenkomst in het najaar en via een enquête zijn wensen, suggesties en ideeën geïnventariseerd.

Inmiddels zijn er drie voorontwerpen gemaakt voor de speelplek. Omwonenden kunnen hun voorkeur op een bewonersbijeenkomst aangeven. Deze bijeenkomst is donderdag 4 februari 2016 van 16.30 tot 17.30 uur bij de speelplek aan het Schubertplein. 


Sirenetest

Op de eerste maandag van iedere maandag testen we om 12.00 uur in heel Nederland de sirenes. We testen deze sirenes om er zeker van te zijn dat ze functioneren als we er in het kader van rampenbestrijding gebruik van willen maken. De eerstvolgende test van de sirene is op maandag 1 februari 2016.


Aanleg drempel Meerweg, Berkel en Rodenrijs

Aanleg drempel Meerweg, Berkel en Rodenrijs

We hebben geconstateerd dat op de Meerweg in Berkel en Rodenrijs veel te hard wordt gereden. In overleg met de Fietsersbond is gekeken naar een manier om de Meerweg veiliger te maken. Gekozen is voor een verkeersdrempel. Deze wordt in februari/maart aangelegd.


Paddentrek

Paddentrek

In het voorjaar trekken padden, kikkers en salamanders van winterverblijf naar voortplantingsplaats. Tijdens deze jaarlijkse paddentrek worden veel van deze beschermde dieren doodgereden door het (auto)verkeer. Om dit te voorkomen zet de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland op meerdere plekken de padden over. Daarvoor zijn ook voor Bergschenhoek veel vrijwilligers nodig.

Helpt u mee? Meer informatie is te vinden op de website van de KNNV, afdeling Delfland.


Groot onderhoud Vogelbuurt

De Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs is aan groot onderhoud toe. Op verschillende plaatsen zijn verzakkingen geconstateerd waardoor bestrating, maar ook de riolering en nutsvoorzieningen zijn verzakt.


facebook twitter youtube linkedin instagram
Bent u al lid van Lansingerland Peilt?
Lansingerland Peilt (voorheen Burgerpanel) is een digitaal panel waarvan inwoners van de gemeente Lansingerland van 16 jaar en ouder lid kunnen worden. Dit panel wordt ingezet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen. Doet u ook mee? Aanmelden kan via de website Lansingerland Peilt.
Skip to content