week 04, 26 januari 2016
In deze nieuwsbrief:
  Wie denkt er mee over het nieuwe cultuurbeleid?
  Succesvolle presentatiemarkt aanbieders zorg
  Herinneringen opvang vluchtelingen in Lansingerland
  Zienswijze Rotterdam The Hague Airport
  Onenigheid met buren? Buurtbemiddeling kan helpen!
  Afspraak maken
  Hoorzitting Mobiliteitsplan Berkel 11 februari
  Voorlopige Ontwerpen speelplek Schubertplein
  Sirenetest
  Aanleg drempel Meerweg, Berkel en Rodenrijs
  Paddentrek
  Groot onderhoud Vogelbuurt

Agenda

Dinsdag 26 januari:

Vergadering Presentatieavonden

Woensdag 27 januari:

Langste Eettafel van Nederland

Donderdag 28 januari:

Vergadering Gemeenteraad

Maandag 1 februari:

Open Coffee Lansingerland
Vergadering Welstandscommissie

Dinsdag 2 februari:

Vergadering Commissie Ruimte

Woensdag 3 februari:

Cursus ‘Levensverhalen Schrijven’
Vergadering Commissie Algemeen Bestuur

Donderdag 4 februari:

Vergadering Commissie Samenleving

Vrijdag 5 februari:

Benefietdiner RK Kerk

Zaterdag 6 februari:

Leo Ammerlaan-loop

Donderdag 11 februari:

Hoorzitting Mobiliteitsplan Berkel

Activiteit in het gemeentehuis

Expositie Groeten uit Lansingerland

Uw evenement plaatsen?

Kijk op de pagina
Activiteitenagenda

Besluitenlijst Raad en Commissies

Wilt u weten wat er in de commissies en de gemeenteraad besloten is?
Kijk op de pagina Besluitenlijst raad en commissies

Openingstijden


Gemeentehuis Lansingerland
Servicepunt Bleiswijk
Gemeentewerf
Afvalbrengstation


 

Vacatures

Financieel Adviseur
Consulent Participatie
Backofficemedewerker Uitkeringsadministratie
Senior Beleidsadviseur Omgevingsvergunningen, toezicht en handhaving
Beleidsadviseur Openbare Ruimte

Colofon

Contact

Iets kapot, kwijt of niet in orde

Lansingerland app

Facebook Twitter Youtube
 

Wie denkt er mee over het nieuwe cultuurbeleid?

De gemeente Lansingerland is bezig om samen met onze inwoners en ondernemers een nieuw cultuurbeleid op te stellen. Wilt u meedenken en meepraten hierover? Kom dan naar een van onze cultuurgesprekken. In deze gesprekken willen we ideeën en meningen ophalen over kunst, cultuur en samenleving. Dit mondt uiteindelijk uit in een nieuwe cultuurvisie.

De gesprekken vinden plaats op donderdag 3 maart van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur (locatie wordt nog bepaald). Lees meer ...

 

Succesvolle presentatiemarkt aanbieders zorg

Succesvolle presentatiemarkt aanbieders zorg
‘Goed om gezicht bij organisaties te zien’ en ‘elkaars werkwijze kennen is vaker samenwerken’. Dit zijn enkele reacties van bezoekers aan de presentatiemarkt voor aanbieders in de zorg. Deze markt werd op dinsdag 19 januari gehouden in het gemeentehuis. Onder het motto ‘Ketensamenwerking een jaar later’, hielden verschillende organisaties een presentatie over hun werkwijze. De bezoekers konden bij verschillende kraampjes verdiepende vragen stellen over de betreffende organisatie. Lees meer ...

 

Herinneringen opvang vluchtelingen in Lansingerland

Herinneringen opvang vluchtelingen in Lansingerland
De opvang van vluchtelingen in de Sterrenhal van 11 tot en met 17 november 2015 is heel goed verlopen. De 82 vluchtelingen voelden zich heel welkom bij ons in de gemeente. Dit is mede te danken aan de inzet van de vele vrijwilligers.

Na de opvang hebben de direct betrokkenen hun dromen en gedachten op papier gezet. De gemeente Lansingerland heeft als aandenken deze ‘gedachtewolken’ gebundeld. Blader door middel van de pijltjes door het mooie boekje.

 

Zienswijze Rotterdam The Hague Airport

Zienswijze Rotterdam The Hague Airport
De gemeente Rotterdam heeft het ontwerpbestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan voorziet in (landzijdige) ontwikkelingen van deze luchthaven. Inwoners, organisaties en overheden konden tot en met 21 januari reageren. De gemeente Lansingerland heeft een zienswijze ingediend, waarin we de gemeente Rotterdam verzoeken de bestemmingsplan procedure op te schorten, zolang er geen nieuw luchthavenbesluit is genomen. Lees meer ...

 

Onenigheid met buren? Buurtbemiddeling kan helpen!

Onenigheid met buren? Buurtbemiddeling kan helpen!
Sinds 1 januari 2016 is Buurtbemiddeling Lansingerland officieel gestart. Samen leven in een buurt verloopt meestal goed. Maar soms ook niet. Er ontstaat onenigheid of een conflict met de buren. Bijvoorbeeld over geluid, gedrag van kinderen, gebruik van het portiek, de stoep of de galerij. Komt u er samen niet uit dan kan buurtbemiddeling helpen. Lees meer ...

 

Afspraak maken

Afspraak maken
Wist u dat we vanaf 1 januari 2016 uitsluitend op afspraak werken? En dat u ook een afspraak moet maken voor het ophalen van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs?

Zelf afspraak wijzigen of annuleren
Heeft u een afspraak gemaakt dan ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat een link waarmee u uw afspraak kunt wijzigen of annuleren. Bewaar dus deze ontvangstbevestiging.

Heeft u geen computer dan kunt u ons altijd bellen via het algemene telefoonnummer 14 010.

 

Hoorzitting Mobiliteitsplan Berkel 11 februari

Om een goed beeld te krijgen hoe inwoners en andere belanghebbenden denken over het Mobiliteitsplan Berkel organiseert de gemeenteraad op donderdag 11 februari om 20.00 uur in het gemeentehuis een hoorzitting. U kunt zich daar als inspreker voor opgeven.

Uw mening geven
Tijdens deze hoorzitting kunt u raadsleden uw standpunt/mening laten weten over de voorstellen die gedaan worden in het Mobiliteitsplan. Lees meer ...

 

Voorlopige Ontwerpen speelplek Schubertplein

Omwonenden (volwassenen en kinderen) van de speelplek aan het Schubertplein in Berkel en Rodenrijs zijn betrokken om mee te denken over een nieuwe inrichting van deze speelplek. Tijdens een bewonersbijeenkomst in het najaar en via een enquête zijn wensen, suggesties en ideeën geïnventariseerd.

Inmiddels zijn er drie voorontwerpen gemaakt voor de speelplek. Omwonenden kunnen hun voorkeur op een bewonersbijeenkomst aangeven. Deze bijeenkomst is donderdag 4 februari 2016 van 16.30 tot 17.30 uur bij de speelplek aan het Schubertplein.  Lees meer ...

 

Sirenetest

Op de eerste maandag van iedere maandag testen we om 12.00 uur in heel Nederland de sirenes. We testen deze sirenes om er zeker van te zijn dat ze functioneren als we er in het kader van rampenbestrijding gebruik van willen maken. De eerstvolgende test van de sirene is op maandag 1 februari 2016. Lees meer ...

 

Aanleg drempel Meerweg, Berkel en Rodenrijs

Aanleg drempel Meerweg, Berkel en Rodenrijs
We hebben geconstateerd dat op de Meerweg in Berkel en Rodenrijs veel te hard wordt gereden. In overleg met de Fietsersbond is gekeken naar een manier om de Meerweg veiliger te maken. Gekozen is voor een verkeersdrempel. Deze wordt in februari/maart aangelegd. Lees meer ...

 

Paddentrek

Paddentrek
In het voorjaar trekken padden, kikkers en salamanders van winterverblijf naar voortplantingsplaats. Tijdens deze jaarlijkse paddentrek worden veel van deze beschermde dieren doodgereden door het (auto)verkeer. Om dit te voorkomen zet de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland op meerdere plekken de padden over. Daarvoor zijn ook voor Bergschenhoek veel vrijwilligers nodig.

Helpt u mee? Meer informatie is te vinden op de website van de KNNV, afdeling Delfland.

 

Groot onderhoud Vogelbuurt

De Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs is aan groot onderhoud toe. Op verschillende plaatsen zijn verzakkingen geconstateerd waardoor bestrating, maar ook de riolering en nutsvoorzieningen zijn verzakt. Lees meer ...

 

Openbare bekendmakingen

Voor bepaalde activiteiten geeft het gemeentebestuur een vergunning of een ontheffing. Alle afgegeven vergunningen moet de gemeente bekend maken. Dit gebeurt in de vorm van officiële bekendmakingen die we iedere week publiceren. Ook (het aanpassen van) bestemmingsplannen publiceren wij iedere week.

De gemeente publiceert deze openbare bekendmakingen op de pagina Gemeenteblad. Via de Lansingerland app kunt u eenvoudig de bekendmakingen bij u in de buurt zien, op een digitale kaart.