Week 36, 1 september 2015
In deze nieuwsbrief:
  Uitnodiging installatie nieuwe burgemeester
  Omwisseling minicontainers huishoudelijk afval
  Raadslid Van Noort wordt wethouder in Barendrecht
  Onthulling bouwbord vervoersknoop Bleizo
  Opening steunpunt bibliotheek in Driesprong
  Bouw De Grienden feestelijk gestart
  Ondertekening realisatieovereenkomst Klapwijkse Pier fase 2
  Prestatieafspraken met Woningbouwcorporaties en huurdersvereniging
  Geslaagde informatieavond over Componistenbuurt
  Aanleggen bushaltes Groendalseweg/A.H. Verweijweg
  Verkeershinder Stationssingel Berkel en Rodenrijs
  Oosteindseweg wegversmalling vervangen
  A13 tussen N470 en Kleinpolderplein afgesloten
  Sirenetest

Agenda

Woensdag 2 september:

Vergadering Presentatieavonden
Start Maand van de Participatie, ondernemersontbijt

Donderdag 3 september:

Spreekuur De Jonge Krijger

Zaterdag 5 september:

Jaarmarkt Berkel en Rodenrijs
De Polderband opent concertseizoen

Zaterdag 5 september t/m vrijdag 2 oktober:

Expositie Groeten uit Lansingerland

Zondag 6 september:

ABN AMRO Halve Marathon Oostland

Maandag 7 september:

Informatieavond patiobungalows in De Tuinen Oost, Bleiswijk

Donderdag 10 september:

Informatieavond herontwikkeling Gemeentewerf
Spreekuur De Jonge Krijger
Vergadering Gemeenteraad

Zaterdag 12 september:

LanZingt-koor in het gemeentehuis

Maandag 14 september:

Vergadering Welstandscommissie
Vergadering Gemeenteraad

Dinsdag 15 september:

Vergadering Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Vergadering Commissie Ruimte

Woensdag 16 september:

Vergadering Commissie Algemeen Bestuur

Donderdag 17 september:

Spreekuur De Jonge Krijger
Vergadering Commissie Samenleving

Activiteit in het gemeentehuis

Expositie fotowedstrijd Groeten uit Lansingerland Lees meer ...

Uw evenement plaatsen?

Kijk op de pagina
Activiteitenagenda

Besluitenlijst Raad en Commissies

Wilt u weten wat er in de commissies en de gemeenteraad besloten is?
Kijk op de pagina Besluitenlijst raad en commissies

Openingstijden


Gemeentehuis Lansingerland
Servicepunt Bleiswijk
Gemeentewerf
Afvalbrengstation


 

Vacatures

Applicatiebeheerders GWS4all

Colofon

Contact

Iets kapot, kwijt of niet in orde

Lansingerland app

Facebook Twitter Youtube
 

Uitnodiging installatie nieuwe burgemeester

Uitnodiging installatie nieuwe burgemeester
Maandag 14 september 2015 wordt Pieter van de Stadt beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Lansingerland. De installatie vindt plaats tijdens een openbare buitengewone raadsvergadering.

Aankomst en receptie
U bent van harte welkom om de nieuwe burgemeester te verwelkomen. Om 10.00 uur komt Pieter van de Stadt aan bij het gemeentehuis en 's avonds omstreeks 21.00 uur is er een receptie. Lees meer ...

 

Omwisseling minicontainers huishoudelijk afval

Omwisseling minicontainers huishoudelijk afval
Dit najaar worden alle minicontainers voor restafval en GFT in de gemeente Lansingerland vervangen. Op een reguliere inzameldag worden oude minicontainers geleegd, ingenomen én vervangen. Inwoners van laagbouw krijgen ook een minicontainer voor de inzameling van papier en karton. Lees meer ...

 

Raadslid Van Noort wordt wethouder in Barendrecht

Raadslid Van Noort wordt wethouder in Barendrecht
Leon van Noort gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de VVD in Lansingerland, wordt op 15 september voorgedragen voor het wethouderschap in de gemeente Barendrecht. Hij volgt dan de Barendrechtse wethouder Gebben op.

De gemeente Lansingerland feliciteert Leon van Noort met deze voordracht. Lees meer ...

 

Onthulling bouwbord vervoersknoop Bleizo

Onthulling bouwbord vervoersknoop Bleizo
Wethouder Albert Abee onthulde donderdag 27 augustus met zijn collegawethouder Rosier van Zoetermeer en de heren De Vries van ProRail en Benschop van de MRDH langs de Snelweg A12 bij Bleiswijk het bouwbord vervoersknoop Bleizo.

Op het bouwbord is een van de schetsen te zien van het definitief ontwerp van de vervoersknoop. Lees meer ...

 

Opening steunpunt bibliotheek in Driesprong

Opening steunpunt bibliotheek in Driesprong
Bibliotheek Oostland is een vestiging rijker! Vrijdag 28 augustus openden wethouder Ankie van Tatenhove en Jeroen Heuvelink het nieuwe steunpunt, de Driesprong genaamd. Ankie van Tatenhove knipte samen met een jarige leerling het lint door. Vervolgens las Jeroen Heuvelink een verhaaltje voor uit Floddertje van Annie M.G. Schmidt, waar de kleuters ademloos naar luisterden. Lees meer ...

 

Bouw De Grienden feestelijk gestart

Bouw De Grienden feestelijk gestart
Dinsdag 25 augustus heeft wethouder Albert Abee de feestelijke eerste paal geslagen van de laatste 27 woningen in deelplan De Grienden in de Rodenrijse Zoom. Een groot deel van de Grienden is inmiddels gereed en bewoond. Deze laatste fase vormt het sluitstuk van de wijk. Lees meer ...

 

Ondertekening realisatieovereenkomst Klapwijkse Pier fase 2

Ondertekening realisatieovereenkomst Klapwijkse Pier fase 2
Op donderdag 27 augustus tekenden wethouder Albert Abee en Martijn Brekelmans van Pure Development de realisatieovereenkomst voor de Klapwijkse Pier fase 2 in Berkel en Rodenrijs. De Klapwijkse Pier fase 2 (Blauwe Lis) is een appartementengebouw met 44 appartementen in de prijsklasse tussen €195.000 en €380.000. Lees meer ...

 

Prestatieafspraken met Woningbouwcorporaties en huurdersvereniging

Prestatieafspraken met Woningbouwcorporaties en huurdersvereniging
Per 1 juli 2015 is de Woningwet gewijzigd. Deze wijziging houdt onder meer in dat de gemeente het beleidskader bepaalt waarbinnen de woningbouwcorporaties kunnen werken. De gemeente Lansingerland heeft daartoe een Woonvisie opgesteld, die de gemeenteraad op 9 juli heeft vastgesteld.

Wethouder Ankie van Tatenhove overhandigde de eerste gedrukte exemplaren van de Woonvisie aan de woningbouwcorporaties 3B Wonen, Havensteder en aan Huurdersvereniging Lansingerland. Lees meer ...

 

Geslaagde informatieavond over Componistenbuurt

Geslaagde informatieavond over Componistenbuurt
Een goed voorbeeld van een bewonersinitiatief komt vanuit de Componistenbuurt in Berkel en Rodenrijs! Er is een aanvraag ingediend om dakopbouwen op de drive-in-woningen in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Een deel van de wijk bleek dezelfde wens te hebben. De gemeente heeft in samenspraak met de bewoners een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor zowel de nieuw te bouwen dakopbouwen als de bestaande bebouwing. Om zo de verrommeling in de wijk te keren. Lees meer ...

 

Aanleggen bushaltes Groendalseweg/A.H. Verweijweg

Tussen de kruising Groendalseweg / A.H. Verweijweg en de inrit van Groendalseweg 100 worden twee bushaltes gemaakt. Aannemersbedrijf Daallin BV start op maandag 7 september met de werkzaamheden en verwacht uiterlijk 2 oktober klaar te zijn. Lees meer ...

 

Verkeershinder Stationssingel Berkel en Rodenrijs

Van maandag 7 september tot en met vrijdag 6 november worden de woningen, appartementen en winkels in het Gouden Hart in de wijk Westpolder opgeleverd. Om het nieuwe bewonersverkeer en alle verhuisbewegingen in goede banen te leiden, zetten we verkeersregelaars in bij de Westpolderstraat (bij de aansluiting met de Stationssingel) en de Zilvergracht.

De toestroom van alle verkeer is via de Stationssingel. Hierdoor kan het verkeer op de Stationssingel – met name de eerste weken - hinder ondervinden van afslaand verkeer van en naar de Westpolderstraat richting het Gouden Hart.

 

Oosteindseweg wegversmalling vervangen

Op de Oosteindseweg in Bergschenhoek zijn nieuwe wegversmallingen geplaatst. De voormalige inrichting van de Oosteindseweg gaf al jaren problemen. De doorgang van 3,5 meter gaf problemen bij een passerende auto en een tegemoetkomende fietser. Het kwam regelmatig voor dat een fietser tegen het stuur (bijna) werd geraakt of de berm werd ingedrukt. Door de slappe veenondergrond was het toepassen van snelheidsverlagende drempels geen goede oplossing. Dit kan namelijk hinder en schade aan woningen veroorzaken. Lees meer ...

 

A13 tussen N470 en Kleinpolderplein afgesloten

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 11 september 23.00 uur tot en met maandag 14 september 05.00 uur diverse werkzaamheden uit aan het asfalt van de A13 richting Rotterdam. In verband met deze werkzaamheden is de A13 tussen de N470 en knooppunt Kleinpolderplein afgesloten.  Lees meer ...

 

Sirenetest

Op maandag 7 september is om 12.00 uur de maandelijkse test van de sirenes te horen. Het testalarm wordt slechts 1 minuut en 26 seconden afgedraaid.

Heeft u de sirene niet gehoord?
Neem dan contact op met de servicedesk van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, tel. (010) 446 88 88
of per email: servicecentergmk@veiligheidsregio-rr.nl

 

Openbare bekendmakingen

Voor bepaalde activiteiten geeft het gemeentebestuur een vergunning of een ontheffing. Alle afgegeven vergunningen moet de gemeente bekend maken. Dit gebeurt in de vorm van officiële bekendmakingen die we iedere week publiceren. Ook (het aanpassen van) bestemmingsplannen publiceren wij iedere week.

De gemeente publiceert deze openbare bekendmakingen op de pagina Gemeenteblad. Via de Lansingerland app kunt u eenvoudig de bekendmakingen bij u in de buurt zien, op een digitale kaart.