Week 26, 23 juni 2015
In deze nieuwsbrief:
  (Sub)varianten verkeersstructuur Berkel in onderzoek
  Nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpad in het Hoekse Park
  Expedition Festival 2015
  Omdraaien rijrichting Nieuwstraat Berkel en Rodenrijs
  Inzameling kunststof start vanaf 29 juni
  Ruiming graven algemene begraafplaatsen
  Actuele informatie over zwemwater
  Doe mee aan Burendag met bijdrage Oranje Fonds
  Eikenprocessierups

Agenda

Dinsdag 26 mei t/m dinsdag 1 september:

Herdenkingsexpositie ‘Onvoltooid bevrijd’ Historisch Museum Bleiswijk

Woensdag 24 juni:

Vergadering Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Hoefweg

Donderdag 25 juni:

Vergadering Gemeenteraad

Zaterdag 27 juni:

Oldtimershow
Expeditionfestival

Woensdag 1 juli:

Inloopavond werkzaamheden Noordeindseweg
Midzomeravondloop

Zaterdag 4 juli:

Open dag Brandweer Bleiswijk
Parkzoomloop 2015
Discozwemmen in zwembad speeltuin De Kievit

Uw evenement plaatsen?

Kijk op de pagina
Activiteitenagenda

Besluitenlijst Raad en Commissies

Wilt u weten wat er in de commissies en de gemeenteraad besloten is?
Kijk op de pagina Besluitenlijst raad en commissies

Openingstijden


Gemeentehuis Lansingerland
Servicepunt Bleiswijk
Gemeentewerf
Afvalbrengstation


 

Vacatures

Senior Consulent Werk
Directievoerder uav

Colofon

Contact

Iets kapot, kwijt of niet in orde

Lansingerland app

Facebook Twitter Youtube
 

(Sub)varianten verkeersstructuur Berkel in onderzoek

Voor de verkeersstructuur Berkel zijn in de afgelopen maanden verschillende varianten ontwikkeld. De varianten werden aan de inwoners voorgelegd bij inwonersavonden en een internetpeiling. Inmiddels zijn de uitkomsten van deze peiling en de conclusies die de gemeente hieruit trekt, bekend. De (sub)varianten worden nu verder onderzocht en na bespreking in de commissie Ruimte in de vergadering van september weer aan de inwoners voorgelegd. Lees meer ...

 

Nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpad in het Hoekse Park

Nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpad in het Hoekse Park
In het Hoekse Park West is een nieuw fiets-, wandel- en ruiterpad in gebruik genomen. Het nieuwe pad vormt de verbinding tussen het in 2009 aangelegde fiets- en wandelpad en de Hoeksekade. Hierdoor is er een recreatieve vaarroute is ontstaan.

Daarnaast is er voor de koeien van stadsboerderij ‘Het Lansingerland’ een speciale koeienoversteekplaats aangelegd. Het Hoekse Park aan de Kooilaan in Bleiswijk is ingericht als recreatief park met fiets-, wandel- en ruiterpaden, speelplekken en visstekken. Lees meer ...

 

Expedition Festival 2015

De burgemeester heeft besloten om de vergunningaanvraag voor Expeditionfestival van zaterdag 27 juni buiten behandeling te stellen. Op vrijdag 19 juni volgde een door Revolt BV aangespannen rechtzaak. De voorzieningenrechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld, het Dance Event Expedition Festival 2015 in het Bergse Bos in Bergschenhoek gaat niet door. Het festivalterrein in het Bergse Bos is op 27 juni niet toegankelijk.

Alternatieve locatie
Revolt BV heeft een alternatieve locatie gevonden in AHOY in Rotterdam. De bezoekers die al een kaartje hebben, ontvangen van de organisatie van Expedition bericht van deze gewijzigde locatie. Lees meer ...

 

Omdraaien rijrichting Nieuwstraat Berkel en Rodenrijs

Omdraaien rijrichting Nieuwstraat Berkel en Rodenrijs
Begin juli draait de verplichte rijrichting op de Nieuwstraat (en een gedeelte van de Kerksingel) om. Het aanpassen van de verkeersborden vindt in de week van 6 tot en met 10 juli 2015 plaats.

De reden voor de wijziging is de dynamische afsluiting ter hoogte van Noordeindseweg 2-4 (de poller op de Herenstraat). Als de poller omhoog staat kan het verkeer vanuit de Herenstraat niet doorrijden naar de Noordeindseweg. Door de verplichte rijrichting op de Nieuwstraat om te draaien kan het verkeer voortaan vanuit de Herenstraat via de Nieuwstraat naar de Wilhelminastraat of Dominee van Koetsveldstraat rijden. Lees meer ...

 

Inzameling kunststof start vanaf 29 juni

Inzameling kunststof start vanaf 29 juni
Vanaf 29 juni start Van Gansewinkel met het huis-aan-huis inzamelen van kunststof verpakkingsmateriaal. U heeft hier onlangs een informatiebrief over ontvangen samen met de nieuwe afvalkalender.

Het kunststof wordt één keer per twee weken opgehaald. Uw ophaaldag voor de inzameling van kunststof kunt u vinden op uw afvalkalender. Lees meer ...

 

Ruiming graven algemene begraafplaatsen

Op de algemene gemeentelijke begraafplaatsen in Lansingerland worden in het najaar van 2015 graven geruimd. Het gaat om algemene graven waar de grafrusttermijn en rechten van zijn verstreken. De belanghebbenden zijn schriftelijk geïnformeerd over de voorgenomen ruiming. Een gespeciali­seerd bedrijf voert de ruiming uit. Lees meer ...

 

Actuele informatie over zwemwater

Actuele informatie over zwemwater
Zwemmen in natuurwater, waar kunt u zwemmen en is het schoon en veilig? In Lansingerland hebben we één officiële zwemlocatie, namelijk het zwemstrand van recreatiegebied de Bleiswijkse Zoom.Tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) wordt het water op de officiële zwemlocaties elke 14 dagen gecontroleerd.

Heeft u vragen over de zwemwaterkwaliteit in uw regio of ergens anders in Nederland? Kijk dan voor informatie op zwemwater.nl. U kunt ook de zwemwaterapp downloaden.

 

Doe mee aan Burendag met bijdrage Oranje Fonds

Doe mee aan Burendag met bijdrage Oranje Fonds
Het Oranje Fonds ondersteunt sociale initiatieven en bevordert zo de samenhang tussen groepen mensen. Met Burendag wil het Oranje Fonds mensen dichter bij elkaar brengen.
Het Oranje Fonds biedt daarom buurtorganisaties met goede ideeën een bijdrage tot  € 450,- om plannen, die ze mét en vóór de buurt willen oppakken, op Burendag uit te voeren. Zij kunnen een bijdrage aanvragen als ze Burendag vieren op 25, 26 of 27 september 2015.

Kijk voor meer informatie op www.burendag.nl

 

Eikenprocessierups

Eikenprocessierups
De eikenprocessierups wordt bijna elk jaar gesignaleerd in Lansingerland. Deze rupsen kunnen met hun brandharen lichamelijke klachten bij mens en dier veroorzaken.

Het aantal lokaties in Bergschenhoek waar de rups is gesignaleerd is uitgebreid, namelijk:

  • de Hoeksekade
  • diverse locaties in het Hoge en Lage Bergsche Bos
  • Park de Leeuwenkuil
  • Koningvaren
  • Algemene begraafplaats
Lees meer ...

 

Openbare bekendmakingen

Voor bepaalde activiteiten geeft het gemeentebestuur een vergunning of een ontheffing. Alle afgegeven vergunningen moet de gemeente bekend maken. Dit gebeurt in de vorm van officiële bekendmakingen die we iedere week publiceren. Ook (het aanpassen van) bestemmingsplannen publiceren wij iedere week.

De gemeente publiceert deze openbare bekendmakingen op de pagina Gemeenteblad. Via de Lansingerland app kunt u eenvoudig de bekendmakingen bij u in de buurt zien, op een digitale kaart.