Week 6, 3 februari 2015
In deze nieuwsbrief:
  Praat mee over het toekomstig glastuinbouwbeleid
  Ondertekening nieuwe afvalcontracten
  Verkiezingen 18 maart
  Laatste week Expositie ZEIL Fonds
  Afsluiting toerit bij A13/N209 richting Den Haag
  Inloopavond werkzaamheden Hoekeindseweg en Lijsterlaan/IJsvogellaan
  Informatieavond Veilig Wonen is succes

Agenda

Maandag 5 januari t/m vrijdag 6 februari:

Expositie ZEILfonds

Dinsdag 3 februari:

Commissie Ruimte

Woensdag 4 februari:

Commissie Algemeen Bestuur

Donderdag 5 februari:

Commissie Samenleving

Zaterdag 7 februari:

Leo Ammerlaan-loop in de kas
Petzl Night trail

Zondag 8 februari:

Snuffelmarkt Flora Holland

Dinsdag 10 februari:

Inloopavond werkzaamheden Hoekeindseweg en Lijsterlaan/IJsvogellaan

Woensdag 11 februari:

Praat mee over het toekomstig glastuinbouwbeleid
Welstandscommissie
Alzheimer café: thema 'veilig thuis wonen met techniek' (Domotica)

Donderdag 12 februari:

Kavel & Pand beurs

Dinsdag 17 februari:

Cursus "Levensverhalen Schrijven"
Workshop 'familiezorg' voor mantelzorgers

Zaterdag 21 februari:

Vlooienmarkt, Oostmeer

Zondag 22 februari:

Open podium voor zangers in Lansingerland

Besluitenlijst Raad en Commissies

Wilt u weten wat er in de commissies en de gemeenteraad besloten is?
Kijk op de pagina Besluitenlijst raad en commissies.

Te zien in het gemeentehuis

Expositie ZEIL Fonds

Openingstijden


Gemeentehuis Lansingerland
Servicepunt Bleiswijk
Gemeentewerf
Afvalbrengstation


 

Vacatures

Op dit moment is www.werkeninlansingerland.nl niet bereikbaar. De leverancier doet zijn uiterste best om dit probeem zo spoedig mogelijk op te lossen. Onze vacatures kunt u ook inzien op www.gemeentebanen.nl.

Colofon

Contact

Iets kapot, kwijt of niet in orde

Lansingerland app

Facebook Twitter Youtube
 

Praat mee over het toekomstig glastuinbouwbeleid

Praat mee over het toekomstig glastuinbouwbeleid
De glastuinbouwsector is aan verandering onderhevig. Dit biedt kansen, maar ook bedreigingen. De gemeente wil in deze dynamische omgeving beleid voor de aankomende jaren ontwikkelen en gaat graag daarover in gesprek met ondernemers en burgers.

U bent van harte uitgenodigd op de bijeenkomst van woensdag 11 februari 2015 om 19.00 uur in het gemeentehuis. Lees meer ...

 

Ondertekening nieuwe afvalcontracten

Ondertekening nieuwe afvalcontracten
Met ingang van 1 juli 2015 werkt de gemeente samen met nieuwe partijen op het gebied van huishoudelijke afvalinzameling en -verwerking. Voor het selecteren van de partijen heeft eind 2014 een aanbestedingstraject plaatsgevonden.

Deze aanbesteding is goed verlopen en het verwachte resultaat is zeker behaald. De nieuwe afvalcontracten zijn donderdag 29 januari getekend door verantwoordelijk wethouder Simon Fortuyn en de drie gecontracteerde partijen. Lees meer ...

 

Verkiezingen 18 maart

Verkiezingen 18 maart
Woensdag 18 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen en verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van de Waterschappen. Donderdag 26 februari bezorgt PostNl de stempassen.

Bent u niet in de gelegenheid om te stemmen? Regel op tijd dat iemand anders voor u stemt. Op onze website vindt u alle Informatie over stempassen stembureaus en wat u moet doen als u iemand anders wilt laten stemmen.

 

Laatste week Expositie ZEIL Fonds

Laatste week Expositie ZEIL Fonds
U heeft nog tot en met 5 februari de kans om de expositie over het ZEIL Fonds in het gemeentehuis te bekijken.

Het ZEIL Fonds is een gemeentelijke ondersteuning om bewonersinitiatieven die bijdragen aan de onderlinge betrokkenheid en het versterken van de leefbaarheid in straat, wijk of buurt te stimuleren. Inwoners, organisaties en verenigingen kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden kan er een bijdrage worden toegekend. Meer informatie over deze subsidie is te vinden op onze website.

In de hal van het gemeentehuis is een overzicht te zien van een aantal activiteiten die in 2014 met een bijdrage uit het ZEIL Fonds gerealiseerd zijn.

 

Afsluiting toerit bij A13/N209 richting Den Haag

De Provincie Zuid-Holland werkt in februari en maart 2015 aan de aansluiting (knoop) van de N209 en de A13. De provincie werkt in die periode aan de N209 en de oprit en afrit van de A13 op de N209, bij vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Het verkeer moet rekening houden met afsluitingen en omleidingen. Verkeer wordt omgeleid via borden. Lees meer ...

 

Inloopavond werkzaamheden Hoekeindseweg en Lijsterlaan/IJsvogellaan

Inloopavond werkzaamheden Hoekeindseweg en Lijsterlaan/IJsvogellaan
Deze zomer voert de gemeente werkzaamheden uit in de kern Bleiswijk aan de Hoekeindseweg (tussen Leeuwenhoek- en Merenweg) en de Lijsterlaan/IJsvogellaan.

Dinsdag 10 februari is er een inloopavond tussen 19.00 en 21.00 uur in het gemeentehuis in Bergschenhoek.

U kunt dan de tekeningen van het groot onderhoud met daarin de verkeerskundige aanpassingen bekijken. Ook kunt u dan eventuele vragen stellen en opmerkingen (liefst schriftelijk) achterlaten. Lees meer ...

 

Informatieavond Veilig Wonen is succes

Informatieavond Veilig Wonen is succes

De raadzaal van het gemeentehuis was woensdagavond 28 januari goed gevuld. Inwoners kregen tal van nuttige tips om woninginbraken te voorkomen, alert te zijn op babbeltrucs, overval en diefstal te verminderen.

Burgemeester Coos Rijsdijk opende de avond. Hij verzocht iedereen een steentje bij te dragen aan het veiliger maken van onze gemeente. Wees alert op verdachte situaties, ziet u iets wat u niet vertrouwt bel dan 112. Vroeger was het: 112 daar red je levens mee, maar volgens burgemeester Rijsdijk kunnen we nu gerust zeggen: bel 112 daar vang je boeven mee! Lees meer ...

 

Openbare bekendmakingen

Voor bepaalde activiteiten geeft het gemeentebestuur een vergunning of een ontheffing. Alle afgegeven vergunningen moet de gemeente bekend maken. Dit gebeurt in de vorm van officiële bekendmakingen die we iedere week publiceren. Ook (het aanpassen van) bestemmingsplannen publiceren wij iedere week.

De gemeente publiceert deze openbare bekendmakingen op de pagina Gemeenteblad. Via de Lansingerland app kunt u eenvoudig de bekendmakingen bij u in de buurt zien, op een digitale kaart.